Watercrassula

Invasieve waterplanten in gids gevat

FLORON
2-AUG-2010 - Met de toegenomen mobiliteit lijken ook de bijbehorende problemen een vlucht te nemen. Invasieve exoten behoren tegenwoordig tot de grootste bedreigingen van onze inheemse flora. Vooral uitheemse waterplanten vormen in ons land een probleem. Om die probleemsoorten te herkennen heeft het ministerie van LNV een veldgidsje uitgebracht. Mogelijke probleemsoorten kunnen daardoor sneller in kaart worden gebracht en zo nodig worden bestreden. Zo is ecologische en economische schade door wildgroei van deze soorten te beperken.

Bericht uitgegeven door FLORON op [publicatiedatum]

Met de toegenomen mobiliteit lijken ook de bijbehorende problemen een vlucht te nemen. Invasieve exoten behoren tegenwoordig tot de grootste bedreigingen van onze inheemse flora. Vooral uitheemse waterplanten vormen in ons land een probleem. Om die probleemsoorten te herkennen heeft het ministerie van LNV in juni een veldgidsje uitgebracht. Mogelijke probleemsoorten kunnen daardoor sneller in kaart worden gebracht en zo nodig worden bestreden. Zo is ecologische en economische schade door wildgroei van deze soorten te beperken.

Watercrassula, een invasieve exoot in de waterkant (foto: Wout van der Slikke)De Plantenziektekundige Dienst van het ministerie van LNV heeft onlangs een veldgidsje uitgebracht waarmee invasieve waterplanten in Nederland sneller kunnen worden herkend. Want pas als je weet wat je ziet kun je een bruikbare melding doen. En als je weet wat er ‘te koop’ is, zie je meestal ook meer. ‘Te koop’ is in dit geval ook letterlijk te nemen, want veel van de waterplanten worden onbedoeld in de vrije natuur geïntroduceerd vanuit de handel. Ook via die weg probeert het ministerie via handelsverboden de introductie van invasieve soorten te beperken.

Dat lukt lang niet altijd, waardoor ook in het veld soms actie geboden is. Dan kun je er beter maar zo vroeg mogelijk bij zijn. Welke soorten zich invasief gaan gedragen blijkt echter pas na verloop van tijd. Vaak is het dan al te laat en heeft bestrijding geen zin meer of is dan alleen nog mogelijk met intensieve of dure maatregelen. Dat willen we juist voorkomen. Daarom zijn in de veldgids niet alleen bij ons bekende plaagsoorten, zoals grote waternavel, opgenomen. Ook soorten waarvan invasief gedrag wordt vermoed op basis van ervaringen uit andere landen, worden vermeld. Het gaat dan bijvoorbeeld moerashyacint (Pontederia cordata), egeria (Egeria densa) of grote vlotvaren (Salvinia molesta).

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het ministerie van LNV. Ook via de website van FLORON wordt regelmatig over invasieve soorten bericht. Het doorgeven van waarnemingen van deze soorten is waardevol en kan op de gebruikelijke wijze via telmee.nl of waarneming.nl.

Tekst en foto: Wout van der Slikke, FLORON