vleermuis

Meer meldingen vleermuizen bij hitte

Zoogdiervereniging
21-AUG-2010 - Hitte kan leiden tot bijzondere taferelen in de natuur. Zo worden er bij periodes van hitte niet minder maar juist meer vleermuizen gemeld. Hoe zit dat?

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging op [publicatiedatum]

Hitte kan leiden tot bijzondere taferelen in de natuur. Zo worden er bij periodes van hitte niet minder, maar juist meer vleermuizen gemeld. Hoe zit dat?

Op hele hete dagen zien we dat het aantal meldingen van gevonden vleermuizen sterk toeneemt. Wanneer het in de verblijfplaats te warm wordt, verhuizen de moeders met de jongen naar een andere plek, of gaan de jongen soms zelf al 'zwerven'. Ze kunnen daarbij opduiken op plaatsen waar ze 'niet gewenst' zijn, meestal omdat de plek waar ze zitten meer in het oog springt. Vleermuizen die doorgaans voor ons mensen buiten het zicht onder de pannen zijn weggekropen duiken dan bijvoorbeeld vaak op de zolder op, waar ze opeens wel zichtbaar zijn. Het kan vervolgens ook gebeuren dat vleermuizen al vliegend vanaf de zolder op lagere verdiepingen terecht komen.

Jonge vleermuizen (foto: Hans Huitema)

Ook zijn er bij heet weer vaker meldingen van vleermuizen die overdag aan een gevel hangen. Dit zijn vaak jonge vleermuizen die bij een verhuizing per ongeluk achtergelaten of door hun moeder verloren zijn, of die bij extreme hitte onder het dak of in de muur een koelere plek hebben gezocht.

In hitte- en koudegolven wordt het belang van een netwerk van verblijfplaatsen voor vleermuizen extra onderstreept. Vleermuizen hebben dan verblijfplaatsen nodig waar ze tegen die extreme omstandigheden beschermd zijn. Deze verblijfplaatsen kunnen ze vinden in een netwerk dat groot genoeg is. Denk hierbij aan gebouwen en bomen met zo'n grote masssa of diversiteit aan verblijfplaatsen, dat temperatuurextremen er weinig vat op hebben of waar altijd wel een geschikt plekje in te vinden is.

 Gewone dwergvleermuis op hand (foto: Hans Huitema)

Zie ook www.vleermuis.net

Tekst: Erik Kortsen, de Zoogdiervereniging
Foto's: Hans Huitema