drinkende vleermuis

Vleermuizenhulp vanwege klimaatverandering?

Zoogdiervereniging
10-AUG-2010 - Vleermuizen zijn enorme insecteneters. Gaat het slecht met de vleermuizen, bijvoorbeeld omdat ze last hebben van droogte, kan dat tot insectenplagen leiden. In Amerika zijn nu projecten gestart om de vleermuis een handje te helpen. Volgt Nederland?

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging op [publicatiedatum]

Vleermuizen zijn enorme insecteneters. Gaat het slecht met de vleermuizen, bijvoorbeeld omdat ze last hebben van droogte, kan dat tot insectenplagen leiden. In Amerika zijn nu projecten gestart om de vleermuis een handje te helpen. Volgt Nederland?

In de woestijnen en droge graslandgebieden in het zuiden van Noord- Amerika zijn projecten gestart met drinkbakken voor vleermuizen. Door de toenemende droogte zijn er hier steeds minder natuurlijke wateren. Door de veranderende veehouderij - minder vee buiten - zijn er ook minder door mensen gemaakte drinkplaatsen voor vee in het landschap. Hierdoor is er bij de overgebleven drinkplaatsen een enorme concentratie van drinkende vleermuizen, en een duidelijke achteruitgang van de voortplanting.

Drinkende vleermuis (foto: McDonaldsWildlifePhotography)

In de Verenigde Staten maken vleermuizen ook dankbaar gebruik van de speciaal voor vleermuizen buitengezette drinkplaatsen. Deze drinkplaatsen hebben ook een trapje zodat de dieren, die per ongeluk in het water belanden, er zelf weer uit kunnen klimmen.

In Nederland Waterland zal het vermoedelijk, ook bij een eventueel toekomstig warmer klimaat, niet zo'n vaart lopen met de afname van het aantal vleermuisdrinkplaatsen als in de Verenigde Staten. Hoewel we natuurlijk wel te maken hebben met het
'dichtgroeien van oppervlakte water' als gevolg van eutrofiering in combinatie met hoge (water)temperaturen. Ook deze zomer zien we daar al de nodige voorbeelden van. Dit werkt echter waarschijnlijk vooral negatief op het beschikbare jachtgebied voor watervleermuizen.

Toch moeten we de voedsel- en energiestress, en de problemen die het koude voorjaar en de zeer hete periodes in de zomer voor vleermuizen opleveren, niet onderschatten. Hierbij moeten we het effect op de aantallen nakomelingen ook goed in de gaten houden. Het is van groot belang dat we nadenken over hoe we structureel voldoende water -ook in de droge tijden die we steeds vaker hebben- voor vleermuizen kunnen behouden. Dit geldt met name voor de grotere steden die soms ook in Nederland woestijnachtige trekken kunnen hebben.

Dat ze zich in Amerika zo voor de vleermuizen inzetten, heeft ook heel praktische redenen. Als deze insecteneter uit het voedselweb verdwijnt kan dat leiden tot insectenplagen.

Tekst: Herman Limpens, Zoogdiervereniging
Foto: Drinkende vleermuis, McDonalds Wildlife Photos, zie www.hoothollow.com en www.mcdonaldwildlifephotos.com