Blauwe Kiekendief (Circus cyaneus)www.ivnvechtplassen.org

Blauwe kiekendief terug in provincie Groningen

3-AUG-2010 - De zeldzame blauwe kiekendief heeft Oost-Groningen ontdekt. Er zijn dit jaar twee broedsuccessen te melden: nesten met twee en vier jongen. Groningen staat inmiddels bekend om zijn verhaal van de grauwe kiekendief in relatie tot goed beheerde faunaranden en de succesvolle aanpak van het Groninger akkervogelbeleid. Bovendien broeden er naast de grauwe kiekendief in de provincie Groningen ook aanzienlijke aantallen bruine kiekendieven. In 2010 kan daar de blauwe kiekendief dus aan worden toegevoegd.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

De zeldzame blauwe kiekendief heeft Oost-Groningen ontdekt. Er zijn dit jaar twee broedsuccessen te melden: nesten met twee en vier jongen. Groningen staat inmiddels bekend om zijn verhaal van de grauwe kiekendief in relatie tot goed beheerde faunaranden en de succesvolle aanpak van het Groninger akkervogelbeleid. Bovendien broeden er naast de grauwe kiekendief in de provincie Groningen ook aanzienlijke aantallen bruine kiekendieven. In 2010 kan daar de blauwe kiekendief dus aan worden toegevoegd.

De blauwe kiekendief broedt in Nederland voornamelijk op de Waddeneilanden. Maar de populatie daar neemt sinds eind jaren negentig schrikbarend af. Van de ooit zo fiere populatie van circa 160 paartjes resteren nog slechts zo’n dertig. Het aantal jongen dat hier wordt geboren is zelfs te gering om deze populatie overeind te houden. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat de blauwe kiekendief op de Waddeneilanden een zorgeloze toekomst tegemoet gaat. Het lijkt er echter op dat de Nederlandse populatie uit onverwachte hoek aanvulling zal krijgen.

Blauwe kiekendief (foto: IVN Vecht & Plassengebied)

Blauwe kiekendief
In het voorjaar van 2010 werden door de Werkgroep Grauwe Kiekendief op een drietal locaties in Oost-Groningen baltsende blauwe kiekendieven boven uitgestrekte tarwevelden gesignaleerd.  Eén paar nabij Finsterwolde mislukte helaas, maar een tweetal nesten leverde respectievelijk twee en vier jongen op. Interessant detail was dat één van de wijfjes - in 2007 als nestjong werd geringd door Ben Koks - is geboren in een perceel wintergerst nabij het Duitse Emden. Kolonisatie uit het zuiden (vooral Frankrijk) en oosten (Duitsland) kon wel de laatste strohalm gaan worden voor de blauwe kiekendief in Nederland.

Grauwe kiekendief
De grauwe kiekendief bleef begin jaren negentig voor Nederland behouden dankzij de grootschalige braaklegging. Na afschaf van deze EU-braak bleef de populatie van deze elegante roofvogel op peil dankzij de faunaranden die met name in het oosten van de Provincie Groningen waren te vinden. In Duitsland heet dit proces
"Biotopwechsel” (biotoopwisseling) en mede dankzij de goede zorgen van de vrijwilligers van de Werkgroep Grauwe Kiekendief en de inmiddels honderden landbouwers is de soort bezig met een langzaam herstel. In 2010 hebben ongeveer 45 paartjes grauwe kiekendieven in Oost-Groningen veilig jongen kunnen grootbrengen. Het landelijke aantal ligt net boven de 50 paar.

Faunaranden
De boeren van de Agrarische Natuurvereniging ANOG kunnen trots zijn op deze ontwikkelingen. Er is vastgesteld dat de oudervogels vooral hun prooien vangen boven de grazige en brede faunaranden in het gebied.
Gedeputeerde Douwe Hollenga is blij met de komst van de blauwe kiekendief. ”Het geeft aan dat nu ook de zeldzame blauwe kiekendief weet te profiteren van het beleid van de Provincie Groningen. Het geconcentreerd inzetten van goed beheerde faunaranden blijkt bij een keur aan soorten goed uit te pakken. Dit Oost-Groninger succes is tevens een steun in de rug voor onze lobby rond de 'akkervogelmiljoenen' in Brussel. De drie soorten kiekendieven wijzen ons de weg naar nog succesvollere vormen van agrarisch natuurbeheer.”

Bron: Groninger Internet Courant
Foto: IVN Vecht & Plassengebied