graszanger, wikipedia, GNU Free Documentation License

Nieuwe vogelsoort voor Overijssel

18-AUG-2010 - Overijssel is een vogelsoort rijker. In de Weerribben is een graszanger opgedoken. Dit Zuid-Europese rietvogeltje is door het veranderende klimaat bezig met een opmars in Nederland. Ook rond het Naardermeer in Noord-Holland is het vogeltje al gespot.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Overijssel is een vogelsoort rijker. In de Weerribben is een graszanger opgedoken. Dit Zuid-Europese rietvogeltje is door het veranderende klimaat bezig met een opmars in Nederland. Ook rond het Naardermeer in Noord-Holland is het vogeltje al gespot.

Graszanger (foto: J.M.Garg)In Zeeland en in het westen van Brabant zijn al eerder waarnemingen gedaan, maar zo noordelijk was het vogeltje dit jaar nog niet gemeld. Net als de meeste karekieten en rietzangers valt de graszanger voornamelijk op door zijn zang en baltsvlucht. De vogel vliegt zingend en stuiterend over het riet. Boswachter Jeroen Bredenbeek: “Ik kende het geluid uit Zuid Frankrijk en was natuurlijk zeer verrast de soort hier aan te treffen.”

In tegenstelling tot vele andere rietvogels trekt de graszanger in de winter niet naar het zuiden, maar overwintert hij in zijn leefgebied. Het is afwachten of dit dier de voorbode is van een definitieve vestiging als broedvogel, of dat de Nederlandse winters toch te streng zijn.

Bron: Staatsbosbeheer
Foto: J.M.Garg, GNU Free Documentation License