Slecht jaar heivlinder

De Vlinderstichting
30-AUG-2010 - Het gaat al jaren slecht met de heivlinder. Eerst leek het in de duinen wel mee te vallen, maar inmiddels zijn de aantallen daar ook flink gedaald. Ook 2010 lijkt geen goed jaar te worden voor deze vlinder.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting op [publicatiedatum]

Het gaat al jaren slecht met de heivlinder. Eerst leek het in de duinen wel mee te vallen, maar inmiddels zijn de aantallen daar ook flink gedaald. Ook 2010 lijkt geen goed jaar te worden voor deze vlinder.

Heivlinder (foto: Kars Veling)De heivlinder is één van de laatste vlinders die in de zomer gaan vliegen. Pas medio augustus bereikt de soort zijn maximum. Zoals de naam al aangeeft is het een typische vlinder van heidevelden, maar ook in de duinen kun je hem op veel plekken zien. Als de vlinder op de grond zit en zijn vleugels sluit, dan is hij nauwelijks te zien, zo goed is hij gecamoufleerd. Daarbij draait de vlinder ook nog eens zo, dat hij geen schaduw werpt: hij gaat met zijn hoofd in de richting van de zon zitten. En zo kan het dan ook gebeuren dat je over de hei of door het duin loopt, en er ineens een vlinder onder je voeten wegspat, die een eindje verderop weer gaat zitten. Als je hem niet heel goed in de gaten hebt gehouden, vind je hem ook niet zo maar terug.

Dankzij de vrijwilligers die hun tellingen online aan het Landelijk Meetnet Vlinders doorgeven, kunnen we nu al zien hoe het in 2010 met deze soort gaat. Dat is niet zo best. De grafiek laat zien dat het gemiddeld aantal per telling flink onder het gemiddelde in de periode 1990-2009 ligt. Vermoedelijk is de droogte van juni en juli een belangrijke oorzaak. Daardoor bloeide de struikhei, de belangrijkste nectarplant van de heivlinder, slecht en was er weinig te drinken. Al nemen de aantallen heivlinders inmiddels af, ze zijn met mooi weer nog wel te vinden. Zoek hiervoor op droge heide in het binnenland of ga naar de duinen.

Heivlinder in 2010 vergeleken met langjarige trend. Bron: NEM (De Vlinderstichting / CBS)

Het Landelijk Meetnet Vlinders is een samenwerkingsproject van De Vlinderstichting en het CBS, in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), in opdracht van het Ministerie van LNV (Gegevensautoriteit Natuur). Dankzij dit meetnet kunnen we de ontwikkelingen in de vlinderstand nauwgezet volgen. Alle hulp en medewerking is welkom. Wilt u meedoen, dan kunt u zich aanmelden bij De Vlinderstichting.

Tekst: Chris van Swaay & Kars Veling, De Vlinderstichting