Projectlogo www.ambassadeursoorten.nl

Gemeenten kiezen ambassadeursoorten voor biodiversiteit

30-AUG-2010 - Op 31 augustus 2010 wordt de website www.ambassadeursoorten.nl gelanceerd tijdens een bijeenkomst van de Coalitie Biodiversiteit in Naturalis te Leiden. Deze website is ontwikkeld als onderdeel van het project Gemeentelijke ambassadeursoorten dat voortborduurt op de ervaringen van Brabantse en Vlaamse gemeenten met ambassadeursoorten. Ambassadeursoorten zijn een leuke en effectieve manier gebleken om bij een groot publiek aandacht te vragen voor biodiversiteit. Dit project wil daarom álle Nederlandse gemeenten stimuleren om één of meer ambassadeursoorten te kiezen. Ambassadeursoorten kunnen gebruikt worden in gemeentelijke communicatie, bij educatieactiviteiten, voor citymarketing en vanzelfsprekend ook voor plannen en maatregelen gericht op behoud en herstel van de soorten en hun leefgebied.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Op 31 augustus 2010 wordt de website www.ambassadeursoorten.nl gelanceerd tijdens een bijeenkomst van de Coalitie Biodiversiteit in Naturalis te Leiden. Deze website is ontwikkeld als onderdeel van het project Gemeentelijke ambassadeursoorten dat voortborduurt op de ervaringen van Brabantse en Vlaamse gemeenten met ambassadeursoorten. Ambassadeursoorten zijn een leuke en effectieve manier gebleken om bij een groot publiek aandacht te vragen voor biodiversiteit. Dit project wil daarom álle Nederlandse gemeenten stimuleren om één of meer ambassadeursoorten te kiezen. Ambassadeursoorten kunnen gebruikt worden in gemeentelijke communicatie, bij educatieactiviteiten, voor citymarketing en vanzelfsprekend ook voor plannen en maatregelen gericht op behoud en herstel van de soorten en hun leefgebied.

Logo Ambassadeursoorten.nlAlle Nederlandse gemeenten worden uitgenodigd om mee te doen aan het project. Gemeenten die een ambassadeursoort gaan kiezen of al gekozen hebben, kunnen zich aanmelden en krijgen een eigen gemeentepagina op de website. Daarmee kunnen ze andere gemeenten inspireren om óók een ambassadeursoort te kiezen. Op een kaart van Nederland zal de landelijke voortgang van het project te volgen zijn. De gemeente Boxtel heeft het spits afgebeten en zich als eerste aangemeld.

Om gemeenten te ondersteunen bij het kiezen en gebruiken van een ambassadeursoort biedt de website ondermeer een handreiking en tal van praktijkvoorbeelden. Tevens wordt gemeenten een overzicht geboden van ondersteuningsmogelijkheden bij de keuze en het gebruik van ambassadeursoorten.

Het project is niet alleen gericht op gemeenten. Ook burgers en lokale groepen worden uitgenodigd om mee te doen. Dat kan bijvoorbeeld door de eigen gemeente op te roepen een ambassadeursoort voor biodiversiteit te kiezen in dit Internationale Jaar van de Biodiversiteit.

Onno Hoes – voorzitter van de Coalitie Biodiversiteit – heeft zich als projectambassadeur verbonden aan het project. Het project wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van NovioConsult, SOVON Vogelonderzoek, De Vlinderstichting, RAVON, de Zoogdiervereniging, FLORON en de BLWG. Het ministerie van LNV (www.biodiversiteit.nl) heeft gezorgd voor de technische ontwikkeling van de website. Gemeenten, diverse partners van de Coalitie Biodiversiteit en anderen hebben een inhoudelijke bijdrage geleverd. De VNG verleent haar medewerking aan de publiciteit rond het project. Het project wordt ondersteund met een bijdrage van de Coalitie Biodiversiteit.

Wilt u meer informatie, mail dan naar h.tenholt@novioconsult.nl of m.kunen@novioconsult.nl

Tekst: Ambassadeursoorten.nl