Sperwergrasmus, Sylvia nisoria
Foto: Artur Mikołajewski, GFD-Licentie en CC-BY-SA

Sperwergrasmussen: lastige jongens die niet van aandacht houden

Sovon Vogelonderzoek Nederland
7-SEP-2010 - Sperwergrasmussen behoren tot de categorie hogeschool-vogelarij. Zeldzaam en lastig om te ontdekken omdat ze nogal teruggetrokken in de struiken leven. Momenteel is het weer de beste tijd om ze te zien. Het lijkt erop dat ook de sperwergrasmussen een heel goed broedseizoen hebben gehad (naast veel andere zangvogels), want ze worden op opvallend veel plekken gezien.

Bericht uitgegeven door SOVON Vogelonderzoek Nederland op dinsdag 7 september 2010

Sperwergrasmussen behoren tot de categorie hogeschool-vogelarij. Zeldzaam en lastig om te ontdekken omdat ze nogal teruggetrokken in de struiken leven. Momenteel is het weer de beste tijd om ze te zien. Het lijkt erop dat ook de sperwergrasmussen een heel goed broedseizoen hebben gehad (naast veel andere zangvogels), want ze worden op opvallend veel plekken gezien.

Sperwergrasmus (foto: Artur Mikołajewski)De eerste weken van september is een van de beste periodes om de zeldzame sperwergrasmus te zien. Deze forse zanger van het type zwartkop is geheel lichtgrijs zonder opvallende kenmerken en heeft als nadeel dat ie nogal ‘skulky*’ is.

In ons land zijn ze zeldzaam met eigenlijk alleen in het najaar jaarlijks een handvol waarnemingen. Voorjaarswaarnemingen zijn behoorlijk zeldzaam omdat ze dan zeer waarschijnlijk een andere trekbaan aanhouden. Het vinden van een sperwergrasmus is geen sinecure. Doorgaans zitten ze goed verscholen in met name besdragende struiken, zoals vlier en laten ze zich soms maar heel even zien om vervolgens weer minutenlang onopvallend door de struiken te scharrelen. Het vinden van een sperwergrasmus vergt vooral veel geduld.

Een ander probleem met sperwergrasmussen is het feit dat ze nogal op zwartkoppen en tuinfluiters lijken en zoals u weet, daar zijn er nogal veel van. Bovendien houden zwartkoppen en tuinfluiters ook erg van bijvoorbeeld vlierbessen. Een blik op waarneming.nl laat zien dat er op verschillende plekken langs de kust redelijk wat sperwergrasmussen worden gezien. Bekende plekken zijn de Tuintjes op de noordpunt van Texel en de Maasvlakte. Ook op de ringbanen worden opvallend veel sperwergrasmussen gevangen met afgelopen week maar liefst vier op een ochtend op de Vinkenbaan van Vlieland.

*skulky is een term uit de soortenjagerswereld en wil zeggen dat de vogel in kwestie zich nogal onzichtbaar tussen de struiken beweegt.

Tekst: Harvey van Diek, SOVON Vogelonderzoek Nederland
Foto: Artur Mikołajewski, GFD-Licentie en CC-BY-SA