Kamsalamander landfase

Kamsalamandermaand

Stichting RAVON
19-SEP-2010 - De salamanders zijn massaal op landtrek en worden door automobilisten ’s avonds op vochtige avonden veel gezien in het licht van de koplampen. Ze zijn op weg naar goede overwinteringsplekken. Voor veel mensen een uitgelezen kans om nieuwe vindplaatsen van kamsalamanders te zoeken.

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON op [publicatiedatum]

De salamanders zijn massaal op landtrek en worden door automobilisten ’s avonds op vochtige avonden veel gezien in het licht van de koplampen. Ze zijn op weg naar goede overwinteringsplekken. Voor veel mensen een uitgelezen kans om nieuwe vindplaatsen van kamsalamanders te zoeken.

Nu de R weer in de maand is, gaan veel amfibieën op zoek naar een geschikte overwinteringsplek. Zolang de avond- en nachttemperaturen nog niet het vriespunt naderen zijn met name de salamanders nog in grote aantallen aan te treffen, vooral op regenachtige avonden. Ze zoeken naar voedsel en vertonen volop activiteit in hun landhabitat, vaak zijn dat ook wegbermen of wegen op winterdijken.

Kamsalamander landfase (foto: Jelger Herder, Digital Nature)

Omdat er nu heel veel jonge dieren zijn, veel meer dan in het voorjaar, is de trefkans voor bijvoorbeeld kamsalamanders bijzonder hoog. Een uitgelezen kans dus om gebieden die je in maart hebt bezocht ook eens in september te bezoeken. Je krijgt dan een goede indruk van het voortplantingssucces, het levert leuke waarnemingen op (bijvoorbeeld worstelingen met te grote regenwormen) en door de hoge aantallen zul je vaak ook nieuwe vindplaatsen op het spoor komen. Eropuit dus, de paden op de lanen in!

Kijk nu live naar amfibieën in een tuinvijver op www.kikkercam.nl!

Tekst: Raymond Creemers, RAVON
Foto: Jelger Herder, Digital Nature