Het is over voor dagvlinders

De Vlinderstichting
11-NOV-2010 - Het koude en natte weer maakt definitief een einde aan het dagvlinderseizoen. Mochten er nog warmere en zonniger dagen komen dan zullen de meldingen voornamelijk beperkt blijven tot een paar soorten die als vlinder overwinteren.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting op [publicatiedatum]

Het koude en natte weer maakt definitief een einde aan het dagvlinderseizoen. Mochten er nog warmere en zonnigere dagen komen dan zullen de meldingen voornamelijk beperkt blijven tot een paar soorten die als vlinder overwinteren.

Kleine vos zonnend op kaal zand (foto: Kars Veling)De afgelopen weken werden soorten als kleine vuurvlinder, klein koolwitje en bont zandoogje nog gemeld. Deze soorten, die als pop overwinteren, zullen nu als vlinder waarschijnlijk niet meer gezien worden. De enige soorten die, als er nog mooie najaarsdagen komen, nog gespot zullen worden, zijn de atalanta en de vier soorten die als volwassen vlinder overwinteren. Deze komen soms tevoorschijn als de temperatuur boven de tien graden komt en de zon schijnt.

De meeste atalanta’s zijn inmiddels al weggetrokken naar zuidelijker streken, of ze zijn dood gegaan. De enkeling die hier nog is zal mogelijk nog lang kunnen overleven, maar als er flinke vorst optreedt zullen deze daardoor ook sterven. De gehakkelde aurelia en de citroenvlinder, die de winter tussen dode takken of in groenblijvende struiken zoals de conifeer en de klimop doorbrengen, kunnen onder gunstige omstandigheden nog wel weer actief worden. Ook de kleine vos en de dagpauwoog, die wegkruipen in schuurtjes of binnenshuis een overwinteringplekje zoeken, kunnen de komende tijd nog weer even tevoorschijn komen.

Tekst en foto: Kars Veling, De Vlinderstichting