reekalfje (thumb)

Ook reeën kruipen bij elkaar in de donkere dagen

Zoogdiervereniging
17-DEC-2010 - Tijdens de donkere dagen rond Kerst zoeken mensen elkaar op. Ook in de dierenwereld gebeurt dit in de winter. Een voorbeeld is het ree.

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging op [publicatiedatum]

Tijdens de donkere dagen rond Kerst zoeken mensen elkaar op. Ook in de dierenwereld gebeurt dit in de winter. Een voorbeeld is het ree.

In tegenstelling tot de andere hoefdiersoorten die in Nederland voorkomen (wild zwijn, edelhert en damhert), hebben bij het ree zowel het mannetje (reebok) als het vrouwtje (reegeit) van het voorjaar tot het einde van de zomer een eigen territorium.

Reebok (foto: Bas Worm)

De territoria van mannetjes en vrouwtjes overlappen: een territorium van een mannetje kan zo delen van territoria van meerdere vrouwtjes bevatten. Los van de periode dat een vrouwtje een jong heeft, leven reeën alleen binnen hun territoria. Een mannetje duldt geen rivaal in zijn gebied. Het territorium van een volwassen reebok varieert van circa vijf tot enkele tientallen hectares, afhankelijk van het voedselaanbod en de leefomgeving.

Na de voortplantingsperiode, waarvan bij het ree het hoogtepunt in augustus valt, verliezen de territoria hun functie. De maanden daarna dulden de reeën elkaars aanwezigheid veel gemakkelijker en kun je vaak groepjes van meerdere dieren tegenkomen, met bokken, geiten en jongen. Meestal bestaan deze groepjes uit enkele dieren, maar soms sluiten zij zich bij elkaar aan en kunnen groepen ontstaan tot circa dertig dieren.

Sporen van een groep reeën in de sneeuw (foto: Eric van Kaathoven)

Na de donkere dagen volgt uiteindelijk het voorjaar. En in dat voorjaar bakenen de reeën hun territoria weer af en leven zij weer alleen tot de volgende winter.

Tekst: Stefan Vreugdenhil, Zoogdiervereniging
Foto's: Vilmar Dijkstra, Bas Worm en Eric van Kaathoven, Zoogdiervereniging