Sperwer. Lars Soerink werkt bij Vogelbescherming Nederland

Sperwer grijpt koolmees..?

15-JAN-2011 - Eten of gegeten worden, daar draait het om in de natuur. Een sperwer die een koolmees grijpt is dan ook niet speciaal. Maar het is wél heel bijzonder dat u het zelf kunt zien: op www.beleefdewinter.nl is de verrassingsaanval van de roofvogel goed te bekijken.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op [publicatiedatum]

Eten of gegeten worden, daar draait het om in de natuur. Een sperwer die een koolmees grijpt is dan ook niet speciaal. Maar het is wél heel bijzonder dat u het zelf kunt zien: op www.beleefdewinter.nl is de verrassingsaanval van de roofvogel goed te bekijken.

Sperwers, oorspronkelijk schuchtere bosvogels, komen steeds vaker naar de bebouwde kom. Ze jagen op zangvogels; uw voederplaats die mussen en koolmezen moet lokken is een waar walhalla voor deze kleine roofvogels! Met hun bruine rug en gestreepte borst lijken ze op de torenvalk. Maar sperwers zijn groter en torenvalken vertonen zich niet gauw in steden en dorpen.

Foto: Sperwer (foto: Lars Soerink)

Sperwers zijn behendige, pijlsnelle achtervolgers en hebben vlijmscherpe nagels. Uit het niets duiken ze op hun prooi. Koud kunstje dus om een koolmeesje te slaan. Sperwermannen zijn kleiner en jagen op kleinere prooien dan vrouwtjes, die met gemak een duif of een merel verschalken.

De soort is sinds de jaren zeventig, toen het gebruik van giftige landbouwstoffen werd verboden, in aantal gestegen tot rond de 5.000 broedparen in 2000. De laatste jaren neemt de soort weer wat in aantal af. Waarschijnlijk komt dat doordat zijn vijand, de havik, in aantal toeneemt en er daarentegen steeds minder huismussen als prooi zijn.

In de clip, opgenomen op 12 januari, verstopt een koolmees zich nadat er paniek is uitgebroken door de aanwezigheid van de sperwer. Maar het duurt hem kennelijk te lang. Wordt zijn overmoed de mees fataal of…? Bekijk de clip en oordeel zelf op www.beleefdewinter.nl

Tekst: Nadja Jansma, Vogelbescherming Nederland
Foto: Lars Soerink