Grutto

Grutto's onderweg naar Nederland

De Natuurkalender
13-MRT-2011 - De grutto’s zijn onderweg terug naar Nederland. Een aantal zijn al in Nederland gearriveerd, maar het gros moet nog komen. Ze hebben de winter doorgebracht in Afrika. Vogels die zo ver weg overwinteren komen over het algemeen elk jaar rond dezelfde tijd terug in Nederland, zo ook de grutto.

Bericht uitgegeven door De Natuurkalender op [publicatiedatum]

De grutto’s zijn onderweg terug naar Nederland. Een aantal zijn al in Nederland gearriveerd, maar het gros moet nog komen. Ze hebben de winter doorgebracht in Afrika. Vogels die zo ver weg overwinteren komen over het algemeen elk jaar rond dezelfde tijd terug in Nederland, zo ook de grutto.

Grutto (foto: M.Renes)Grutto's zijn dè ambassadeurs van het Nederlandse polderlandschap. Nergens ter wereld zijn ze zo talrijk als in onze contreien. Zelfs binnen de stadsgrenzen van Amsterdam broeden meer grutto's dan in heel Groot-Brittannië en Frankrijk samen.

Ze komen hier om hun eieren te leggen en hun jongen groot te brengen. Vroeger gingen ze daarvoor naar riviergraslanden en hoogvenen. Tegenwoordig gaan ze naar open, vochtige graslandgebieden.

Trek
Na het broeden vertrekken ze al vrij snel weer uit Nederland, van juni tot en met augustus. De volwassen vogels vertrekken eerst, gemiddeld bijna drie weken vroeger dan de jonge vogels. De jonge vogels vliegen via pleisterplaatsen in Frankrijk, Spanje en Portugal naar Marokko. De volwassen vogels leggen die afstand, zo’n tweeduizend kilometer, in één keer af. Van daar vliegen alle vogels in één ruk door naar de delta’s in Senegal en Guinee-Bissau. Een afstand van nog eens ruim tweeduizend kilometer.

Vanaf december vliegen de vogels weer richting het noorden. In januari komen ze aan in Marokko en Portugal. Vanaf februari trekken ze verder noordwaarts richting onder andere Nederland.

Eersteling
De gemiddelde eerste waarneming van grutto’s in Nederland lag de afgelopen tien jaren tussen 6 en 17 maart, maar met een behoorlijke spreiding. Vanaf februari kunnen al grutto’s gezien worden en een enkele vliegt zelfs al in januari in Nederland rond.

Ziet u uw eerste grutto? Meld die dan bij De Natuurkalender.

Meer informatie
Website Vogelbescherming
Website SOVON

Tekst: Wichertje Bron, De Natuurkalender
Foto: M.Renes