Hondsdraf,  K.U.Leuven Campus Kortrijk http://www.kuleuven-kortrijk.be

Hondsdraf kleurt de bodem paars

De Natuurkalender
18-MRT-2011 - Volgens de voorspelmodule van De Natuurkalender moeten de eerste paarse bloemetjes van hondsdraf nu verschijnen. Er zijn ook al enkele waarnemingen bij De Natuurkalender binnengekomen. Volgens de voorspelmodule zal de helft van de eerste waarnemingen van bloeiend hondsdraf rond 2 april gemeld zijn. Hiermee is de bloei van dit plantje iets eerder dan afgelopen twee jaar, en iets later dan de twee jaar daarvoor. Dertig jaar geleden bloeide hondsdraf gemiddeld pas twee weken later.

Bericht uitgegeven door De Natuurkalender op [publicatiedatum]

Volgens de voorspelmodule van De Natuurkalender moeten de eerste paarse bloemetjes van hondsdraf nu verschijnen. Er zijn ook al enkele waarnemingen bij De Natuurkalender binnengekomen. Volgens de voorspelmodule zal de helft van de eerste waarnemingen van bloeiend hondsdraf rond 2 april gemeld zijn. Hiermee is de bloei van dit plantje iets eerder dan afgelopen twee jaar, en iets later dan de twee jaar daarvoor. Dertig jaar geleden bloeide hondsdraf gemiddeld pas twee weken later.

De voorspelmodule van De Natuurkalender verwacht dat de eerste 25 procent van de eerste bloeiwaarnemingen van hondsdraf deze en volgende week wordt gemeld. Deze week heeft een aantal mensen de paarse bloemetjes inderdaad al gezien. De bloei van hondsdraf is sterk afhankelijk van de temperatuur in februari, maart en april (zie figuur onderaan). In het koude voorjaar van 2006 lag de mediaan (middelste) van de eerste bloeiwaarnemingen van hondsdraf op 16 april. Een datum die laat is voor de 21e eeuw, maar dertig jaar geleden heel normaal was. Een jaar later, tijdens het extreem zachte voorjaar van 2007 dat volgde op een record zachte winter, bloeide het eerste hondsdraf gemiddeld drie weken eerder, op 25 maart.

Bloeiend hondsdraf (foto: Paul Busselen)

Dit jaar waren januari en februari zacht tot vrij zacht, en maart is tot nu toe iets kouder dan normaal. Op basis hiervan en de negendaagse weersverwachting voorspelt De Natuurkalender de mediaan van de eerste bloei van hondsdraf dit jaar rond 2 april: twee weken eerder dan in het koude 2006 en bijna een week later dan in het extreem zachte 2007. Hondsdraf bloeit dit jaar waarschijnlijk ook iets eerder dan in het koude begin van 2009 en 2010, toen de mediaan van eerste bloeiwaarnemingen respectievelijk op 6 en 9 april uitkwam. In het zeer zachte 2008 bloeide hondsdraf net als in 2007 eerder dan dit jaar: toen werd de middelste waarneming op 31 maart gedaan.

Start bloei hondsdraf hangt af van de gemiddelde temperatuur in februari, maart en april (figuur: De Natuurkalender)

Gebruik
Hondsdraf is een zeer algemeen plantje in Nederland dat op veel bodemsoorten voorkomt: van vochtig tot vrij droog, en van matig tot zeer voedselrijk. Hondsdraf groeit vaak in de buurt van brandnetels. Dit is erg handig want je kunt de fijngewreven blaadjes gebruiken om de jeuk die het aanraken van brandnetels veroorzaakt te verlichten. Hondsdraf werd vroeger ook in de bierbrouwerij gebruikt voor de smaak, houdbaarheid en klaring van de drank. Tegenwoordig gebruiken bierbrouwers hier meestal hop voor. De Engelse naam ‘alehoof’ doet echter nog herinneren aan de vroegere functie van hondsdraf in de bereiding van ‘ale’.

Meld uw eerste bloeiende hondsdraf via www.natuurkalender.nl!

Tekst: Sara Mulder, De Natuurkalender
Foto: Paul Busselen, K.U.Leuven Campus Kortrijk
Figuur: De Natuurkalender