Veldparelmoervlinder breidt uit

De Vlinderstichting
28-MRT-2011 - De veldparelmoervlinder is een ernstig bedreigde dagvlinder die alleen nog in Zuid-Limburg voorkomt. De soort is in samenwerking met Stichting Het Limburgs Landschap in 2007 opnieuw op de Bemelerberg uitgezet. De populatie neemt spectaculair toe.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting op [publicatiedatum]

De veldparelmoervlinder is een ernstig bedreigde dagvlinder die alleen nog in Zuid-Limburg voorkomt. De soort is in samenwerking met Stichting Het Limburgs Landschap in 2007 opnieuw op de Bemelerberg uitgezet. De populatie neemt spectaculair toe.

De rupsen van de veldparelmoervlinder worden al vroeg in het voorjaar actief en hebben dan veel zonnewarmte nodig (foto: Michiel Wallis de Vries)De veldparelmoervlinder is rond 2000 een aantal jaren niet in Nederland gezien. Het verdwijnen van onbemeste, schrale graslanden zorgde ervoor dat het met deze mooie vlinder in Nederland gedaan leek. In 2004 kwam daar een kentering in. Tegelijk met het uitbrengen van een Uitvoeringsplan voor herstel werd de veldparelmoervlinder weer op de Sint Pietersberg aangetroffen. De herkolonisatie komt daar nog aarzelend op gang.

Een tweede mogelijkheid deed zich voor in het kader van herstel van kalkgraslanden op de Bemelerberg. Daar werden bij wijze van experiment in 2007 rupsen uitgezet vanuit naburig België. Tellingen langs de vlinderroute hebben laten zien dat de populatie het sindsdien heel goed heeft gedaan: de aantallen liepen in 2010 in de honderden vlinders!
 

Veldparelmoervlinder (foto: Chris van Swaay)Maar één enkele vindplaats is wel een erg smalle basis voor een duurzame populatie. De hoop was dat de vlinder zelf voor risicospreiding zou gaan zorgen door naburige plekken te koloniseren. Dat blijkt nu gelukt te zijn!
De vlinder overwintert als rups. De rupsen leven in groepjes bijeen en worden in het vroege voorjaar actief. Vorige week werden er verschillende rupsengroepjes gevonden op een kalkgrasland in de buurt van de Bemelerberg. Maar daar bleef het niet bij. Aangrenzend is namelijk een stuk voormalige landbouwgrond in natuurgebied omgezet en ook daar zijn nu rupsen gevonden. Dit geeft goede hoop op een duurzame terugkeer van de veldparelmoervlinder in Nederland.

De veldparelmoervlinder is één van de aandachtsoorten in de actie Tienvoor12, die beoogt de komende tien jaar voor twaalf soorten een duurzame toekomst veilig te stellen. Voor de veldparelmoervlinder wordt hier samen met Stichting Het Limburgs Landschap aan gewerkt.

Aantal veldparelmoervlinders in 2008, 2009 en 2010 (bron: NEM (De Vlinderstichting en CBS))
De vlindertellingen zijn door vrijwilligers uitgevoerd binnen het Landel
ijk Meetnet Vlinders: een samenwerkingsproject van De Vlinderstichting en het CBS, in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), in opdracht van het Ministerie van EL&I (Gegevensautoriteit Natuur).

 

 


Tekst: Michiel Wallis de Vries, De Vlinderstichting
Foto’s: Michiel Wallis de Vries; Chris van Swaay