sleedoorn klein

Vlinders op sleedoorn

De Vlinderstichting
4-APR-2011 - Sleedoorn, die nu massaal in bloei staat is een geliefde nectarplant voor vlinders. Overdag zie je er vlinders op drinken, maar ga ook eens ’s nachts kijken, dan vind je er ook nachtvlinders op.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting op [publicatiedatum]

Sleedoorn, die nu massaal in bloei staat is een geliefde nectarplant voor vlinders. Overdag zie je er vlinders op drinken, maar ga ook eens ’s nachts kijken, dan vind je er ook nachtvlinders op.

Bont zandoogje op sleedoorn (foto: Kars Veling)Je ziet ze al van honderden meters afstand staan: bloeiende sleedoorns. Voor het blad verschijnt, zijn er al de duizenden witte bloempjes. Voor de vlinders die momenteel actief zijn is sleedoorn een welkome nectarbron. Bij zonnig weer en een beetje temperatuur kun je vooral op wat beschut liggende sleedoorn alle vlinders die nu aanwezig zijn aantreffen. Het meest zijn dagpauwoog, kleine vos en gehakkelde aurelia aanwezig, maar ook klein koolwitje en klein geaderd witje doen graag de sleedoorn aan. Ook andere vlinders die als pop hebben overwinterd en nu verschijnen, zoals boomblauwtje en bont zandoogje kun je nu drinkend op de witte bloemetjes vinden.

Veel minder bekend is dat sleedoorn ook ’s nachts bezoekers trekt. Veel van de voorjaarsuilen gebruiken de nectar uit sleedoorn als brandstof en tijdens zachte nachten is het aan te bevelen om met de zaklantaarn op pad te gaan en de sleedoornstruiken af te zoeken. Met name de nu algemene variabele voorjaarsuil en sierlijke en tweestreepvoorjaarsuil worden regelmatig op sleedoorn waargenomen.

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting