Slanke sleutelbloem

Voorjaarsbloei en fris groen in bos en langs beek

FLORON
17-APR-2011 - Als de Bonte krokus zo’n beetje is uitgebloeid in de stad, dan wordt het tijd om een rondje te maken langs voorjaarsbloeiers in het buitengebied. Dat kan in Roosendaal heel goed met diverse beken die van zuid naar noord door de gemeente lopen. Het dichtst in de buurt liggen de Spuitendonkse, de Risse- en de Molenbeek. Met het veelal mooie zonnige weer van de afgelopen weken was dat goed te doen.

Bericht uitgegeven door FLORON op [publicatiedatum]

Als de Bonte krokus zo’n beetje is uitgebloeid in de stad, dan wordt het tijd om een rondje te maken langs voorjaarsbloeiers in het buitengebied. Dat kan in Roosendaal heel goed met diverse beken die van zuid naar noord door de gemeente lopen. Het dichtst in de buurt liggen de Spuitendonkse, de Risse- en de Molenbeek. Met het veelal mooie zonnige weer van de afgelopen weken was dat goed te doen.

Slanke sleutelbloem (foto: Petra van der Wiel)De eerste die massaal gaat bloeien langs de beken en slootkanten, in bosjes en bermen is Speenkruid, niet veel later gevolgd door Bosanemoon. Van de laatste soort zijn op diverse plekken nog honderden tot duizenden exemplaren in bloei te vinden in de drie genoemde beekdalen. Tussen bloeiend Speenkruid en Bosanemoon is het grijsgroen van Hemelsleutel en het roodgroen van Moerasspirea te zien. Zelfs hier en daar plukjes van bloeiend Klein bronkruid en op natte plekken in de zon ook Gewone dotterbloem en Pinksterbloem.

Voor de wat zeldzamere soorten moeten we naar de zuidkant van de stad waar hier en daar Slanke sleutelbloem groeit. Meestal met slechts enkele pollen bij elkaar. Het zijn de laatste restanten van deze beschermde soort in dit deel van Noord-Brabant. Kale vrouwenmantel is vooral mooi als er een randje rijp op zit, zoals na de paar ochtenden met vorst aan de grond afgelopen weken. Deze zeldzame soort houdt het hier stug vol langs een kwelsloot waarin Klimopwaterranonkel naast Holpijp staat.

Fris groen is er van Grote keverorchis. Al jaren geleden voor het laatst gezien en afgelopen week op een drietal plekken teruggevonden. De twee bladeren staan op het punt om open te gaan daardoor was nog niet te zien of ze dit jaar gaan bloeien. In dit deel van het beekdal ook Gewone dotterbloem en Moerasspirea.

Blad Zwartblauwe rapunzel (foto: Petra van der Wiel).Al jaren wordt er gezocht naar de laatste exemplaren van Zwartblauwe rapunzel. Deze in Noord-Brabant ernstig bedreigde soort is maar van een paar plekken in de provincie bekend. Leuk is het dan als je ze tegenkomt met een mooie zwarte streep over het blad.

Het rondje buitengebied was daarmee onlangs klaar, inmiddels is het alweer tijd om terug te gaan voor de volgende ronde van voorjaarsbloeiers met Kruipend zenegroen, Gewone ereprijs, Muskuskruid, Gele dovenetel, Gulden boterbloem en Muizenstaart.

Tekst en foto: Petra van der Wiel, FLORON