Gewone dotterbloem

Voorjaarsflora is booming

FLORON, Wageningen University
12-MRT-2019 - Met de stijgende temperaturen schieten ook de voorjaarsbloeiers weer uit de grond. Welke planten kun je nu tegenkomen en waarom bloeien ze uitgerekend nu?

Het zal weinig mensen ontgaan zijn; langzaam maar zeker keert de kleur weer terug in het landschap. Boerenkrokus en Gewoon sneeuwklokje zijn doorgaans de eerste massale bloeiers die menig berm, grasveld en (stads)bos respectievelijk paars en wit kleuren. Niet veel later volgen narcissen met hun gele toeters. De meeste krokussen, Sneeuwklokjes en narcissen zijn aangeplant en zijn in de loop der tijd op veel plaatsen verwilderd.

Wie liever kijkt naar een meer natuurlijke flora, kan het beste zoeken in bossen met wat rijkere en vochtigere bodems. Denk hierbij aan beekbegeleidende loofbossen, bossen aan de binnenduinrand en in het Zuid-Limburgse heuvelland en oude loofbossen op landgoederen. Hier floreren voorjaarsbloeiers zoals Bosanemoon, Wilde hyacint, Maarts viooltje en Slanke en Gulden sleutelbloem onder de kale bomen.

Wilde hyacint

En wie geen bos in de buurt heeft, hoeft gelukkig niet om voorjaarsbloeiers verlegen te zitten. Gewoon speenkruid met haar stervormige gele bloemen is vrijwel overal in Nederland te vinden in vochtige bermen, oevers, graslanden en bossen. Met een beetje geluk zie je Gewone dotterbloem langs de waterkant of in moerassen staan. Als gevolg van ontwatering en (over)bemesting gaat de eens zo algemene Gewone dotterbloem langzaam achteruit in ons land. Gelukkig maak je in het polderlandschap nog een goede kans deze plant langs slootkanten aan te treffen.

Gewoon speenkruid

Waarom bloeien ze zo vroeg?

Deze voorjaarsbloeiers maken dankbaar gebruik van de beschikbaarheid van licht die nu nog volop aanwezig is. Het warme, zonnige weer van afgelopen weken was voor hen het startsein om het voorjaar in te luiden. Over een paar maanden krijgen de bomen weer bladeren en sterven de voorjaarsplanten in de schaduw bovengronds af. Hetzelfde geldt voor voorjaarsbloeiers op oevers en in bermen. Tegen de tijd dat de andere plantensoorten beginnen te groeien en de concurrentie om licht en ruimte te groot wordt, hebben de voorjaarsbloeiers hun jaarcyclus al voltooid; klaar voor de start van het volgende voorjaar.

Nature Today Go

Nature Today en FLORON willen meer mensen bij de natuur betrekken en het u zo makkelijk mogelijk maken om de bloeiende planten in de buurt te ontdekken. Wil je ook graag weten welke planten er in jouw omgeving in bloei staan, of vind je het belangrijk dat mensen de planten in hun omgeving weer gaan ontdekken? Doe dan een donatie om het project Nature Today Go van de grond te krijgen. Met elke donatie kun je meestemmen welke natuurinformatie als eerste ontwikkeld wordt. Help mee om planten in de top drie te houden! Ga naar crowdfunding.wur.nl en doe een donatie.

Tekst: Leonie Tijsma, FLORON & Hidde Hofhuis, Wageningen University
Foto's: Nienke Torensma, FLORON (leadfoto: Gewone dotterbloem)