Groenknolorchis (Texel)

Groenknolorchis: zeldzaamheid in veelvoud

FLORON
20-JUN-2011 - Juni is toptijd op plantengebied. Veel planten staan uitbundig in bloei. Het droge voorjaar doet daar in 2011 misschien wat aan af. Droge zonnige kalkhellingen hebben hun frisheid al vroeg verloren dit jaar. Maar andere soorten, zoals de zeldzame Groenknolorchis, lijken desondanks een prima jaar te beleven, zo blijkt uit berichten van Voorne en Texel.

Bericht uitgegeven door FLORON op [publicatiedatum]

Juni is toptijd op plantengebied. Veel planten staan uitbundig in bloei. Het droge voorjaar doet daar in 2011 misschien wat aan af. Droge zonnige kalkhellingen hebben hun frisheid al vroeg verloren dit jaar. Maar andere soorten, zoals de zeldzame Groenknolorchis, lijken desondanks een prima jaar te beleven, zo blijkt uit berichten van Voorne en Texel.

Groenknolorchis is een kleine orchidee met onopvallende, groengele bloemen. Het leefgebied van deze soort beperkt zich tot twee typen gebieden: laagveengebied en primaire duinvalleien in ontwikkeling. Allebei voedselarme systemen; Groenknolorchis is een fijnproever. Vanwege haar internationale zeldzaamheid wordt ze vermeld op de Habitatrichtlijn, die plant-en diersoorten en hun leefgebieden in Europa moet beschermen. Dit orchideetje behoort daardoor tot onze best beschermde plantensoorten.

Groenknolorchis in jonge duinvallei (foto: FLORON)

Hoewel de belangrijkste kerngebieden van Groenknolorchis in Nederland voorkomen is het ook hier een zeldzaamheid. Dat zit hem – zoals bij veel zeldzaamheden – vooral in het geringe aantal gebieden waarin de soort voorkomt. Voor Groenknolorchis gaat het dan ondermeer om Noordwest-Overijssel, het Deltagebied en de Wadden. Wáar de soort voorkomt kan het aantal exemplaren echter flink oplopen. Exacte gegevens daarover zijn lang niet altijd bekend, maar worden in het verspreidingsonderzoek van FLORON bijeen gebracht.

Verspreiding Groenknolorchis in Nederland met indicatie aantallen circa tien jaar geleden (bron: FLORON)

Onderzoek in dat kader door vrijwillige plantenonderzoekers leverde vorige week indrukwekkende cijfers op. Op een bekende groeipaats op Texel zijn naar schatting wel 18.000 exemplaren aangetroffen, met plekken waar tientallen exemplaren per vierkante meter staan. Ook van Voorne komen berichten dat de populatie er goed bijstaat. Jaarlijkse tellingen ontbreken, zodat niet meteen te zeggen valt of de – ook in Europees opzicht - indrukwekkende hoeveelheden, die van voorgaande jaren overtreffen. Wel is duidelijk, dat de droogte vooralsnog op deze zeldzame soort geen indruk maakt.

Tekst: Wout van de Slikke, FLORON
Foto en kaartje: FLORON