Meer blauw op straat

De Vlinderstichting
21-APR-2011 - Of het kabinet zijn doelstellingen gaat halen is nog niet duidelijk. Maar bij het boomblauwtje lukt het wel: er is steeds meer blauw op straat. Dit prachtig blauwe vlindertje is de komende mooie dagen nog veel te zien.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting op [publicatiedatum]

Of het kabinet zijn doelstellingen gaat halen is nog niet duidelijk. Maar bij het boomblauwtje lukt het wel: er is steeds meer blauw op straat. Dit prachtig blauwe vlindertje is de komende mooie dagen nog veel te zien.

Boomblauwtje (foto: Chris van Swaay)Het boomblauwtje is een vlinder die nu volop te zien is. Sterker nog: als u nu een blauwtje ziet, dan is het eigenlijk haast zeker een boomblauwtje. De andere blauwtjes vliegen namelijk pas later in het seizoen. En het gaat goed met het boomblauwtje: het is een van die paar vlinders die zijn toegenomen de laatste jaren. Inmiddels is hij ruwweg zeven keer zo talrijk dan begin jaren negentig. De grafiek uit het Landelijk Meetnet Vlinders met de indexen laat echter nog iets anders zien. Er zit een patroon in waarin relatief goede en relatief slechte jaren elkaar afwisselen. Brits onderzoek suggereert dat dit komt door een relatie met een parasiet. In goede boomblauwtjes jaren plant ook de parasiet zich goed voort; het jaar daarna zijn er erg veel parasieten en komen er maar weinig boomblauwtjes; vervolgens hebben de parasieten weer weinig te eten en stort hun populatie in; dat laatste is weer goed voor de boomblauwtjes die toenemen en talrijk worden. Daarna is het het cirkeltje weer rond en begint het weer van voor af aan.

Trend boomblauwtje tussen 1990 en 2010 (bron: NEM, De Vlinderstichting en CBS)

Let de komende weken op het boomblauwtje. Ze vliegen meestal alleen, op een meter of twee hoogte. Ze kunnen overal gezien worden, ook bij u in de straat en in uw tuin. Heeft u een vuilboom in de tuin en bloeiende klimop dan kunnen ze zich er nu en ook de volgende generatie in augustus, zelfs voortplanten! Zo komt er zonder steun van het kabinet toch meer blauw op straat.

Het Landelijk Meetnet Vlinders is een samenwerkingsproject van De Vlinderstichting en het CBS, in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), in opdracht van de Gegevensautoriteit Natuur. Dankzij dit meetnet kunnen we de ontwikkelingen in de vlinderstand nauwgezet volgen. Alle hulp en medewerking is welkom. Wilt u meedoen, dan kunt u zich aanmelden bij De Vlinderstichting.

Tekst en foto: Chris van Swaay, De Vlinderstichting
Grafiek: NEM (De Vlinderstichting & CBS)