Lanius collurio, Grauwe klauwier. Foto: Saxifraga-Piet Munsterman. http://www.freenatureimages.eu

Grauwe klauwieren extreem laat terug in Nederland

Sovon Vogelonderzoek Nederland
24-MEI-2011 - Er is iets aan de hand met de grauwe klauwieren die in ons land broeden. Waar blijven ze? Normaal gesproken zijn de Nederlandse broedgebieden al vanaf half mei goed bezet, en nu zijn er nog maar een paar exemplaren gezien. Ook in de rest van Europa zijn de grauwe klauwieren laat. Het lijkt erop dat de vogels tijdens hun trek uit Afrika vertraging hebben opgelopen door flinke buien in Tanzania en Kenia.

Bericht uitgegeven door Stichting Bargerveen en SOVON Vogelonderzoek Nederland op dinsdag 24 mei 2011

Er is iets aan de hand met de grauwe klauwieren die in ons land broeden. Waar blijven ze?  Normaal gesproken zijn de Nederlandse broedgebieden al vanaf half mei goed bezet, en nu zijn er nog maar een paar exemplaren gezien. Ook in de rest van Europa zijn de grauwe klauwieren laat. Het lijkt erop dat de vogels tijdens hun trek uit Afrika vertraging hebben opgelopen door flinke buien in Tanzania en Kenia.

Terwijl door het warme voorjaar de ontwikkeling van veel planten en dieren
dit jaar erg snel verloopt, blijft het wachten op de grauwe klauwieren. In de
afgelopen twintig jaar is de soort nog nooit zo laat vanuit Afrika gearriveerd
in hun broedgebieden. Dit meldt Stichting Bargerveen die de soort al twintig
jaar onderzoekt.

Grauwe klauwier (foto: Saxifraga-Piet Munsterman)

Waar normaal gesproken vanaf de tweede week van mei de Nederlandse broedgebieden ruimschoots zijn bezet, zijn nu pas enkele waarnemingen gedaan. Geschikte habitat in topgebieden als het Bargerveen en het Vroomerveld zijn nog nagenoeg onbezet. Dit beeld wordt bevestigd door berichten uit onder andere Bulgarije, Tsjechië, Italië en Frankrijk. Waarom de gehele Europese populatie minstens twee weken later arriveert, is nog niet helemaal bekend. Hoogstwaarschijnlijk heeft het te maken met weersomstandigheden op de zeer oostelijke trekroute van de soort. De vertraging van het broedseizoen kan een groot effect gaan hebben op het broedsucces en daarmee op de trend van de populatie in de komende jaren.

Het lijkt er op dat de grauwe klauwieren vanaf afgelopen weekend pas Oost-Europa binnen zijn gekomen, en dus over twee a drie dagen in Nederland te verwachten zijn. Bij speuren op internet blijkt dat er midden en eind april in Oost-Afrika zware regenbuien zijn geweest precies op de trekroute in Tanzania en Kenia. Daar werden al erg weinig grauwe klauwieren gezien terwijl het daar rond die tijd moet miegelen van de doortrekkende klauwieren. Dat zou een belangrijke vertragingsfactor kunnen zijn.

De grauwe klauwieren lijken er dus aan te komen, maar wel veel later dan normaal. Nu maar afwachten of ze de verloren broedtijd nog in kunnen halen.

Tekst: Marijn Nijssen, Stichting Bargerveen en Harvey van Diek, SOVON
Foto: Saxifraga-Piet Munsterman