Moerasspirea en grote brandnetel aan waterkant, K.U. Leuven Campus Kortrijk, http://www.kuleuven-kortrijk.be/bioweb/

Zomerse moerasspirea is er vroeg bij dit jaar

De Natuurkalender
11-JUN-2011 - De meteorologische zomer is begonnen, en dat is meteen te zien aan het verschijnen van zomerbloeiers. Eén ervan is moerasspirea, een algemene plant van vochtige, stikstofrijke milieus. Deze vroege zomerbloeier bloeide vroeger begin juli, maar is de laatste jaren meestal al in juni te zien. Dit jaar is moerasspirea helemaal vroeg. De voorspelmodule van De Natuurkalender voorspelt de mediaan van eerste bloeiwaarnemingen dit jaar rond 16 juni; alleen in 2008 bloeide moerasspirea nog eerder.

Bericht uitgegeven door De Natuurkalender op [publicatiedatum]

De meteorologische zomer is begonnen, en dat is meteen te zien aan het verschijnen van zomerbloeiers. Eén ervan is moerasspirea, een algemene plant van vochtige, stikstofrijke milieus. Deze vroege zomerbloeier bloeide vroeger begin juli, maar is de laatste jaren meestal al in juni te zien. Dit jaar is moerasspirea helemaal vroeg. De voorspelmodule van De Natuurkalender voorspelt de mediaan van eerste bloeiwaarnemingen dit jaar rond 16 juni; alleen in 2008 bloeide moerasspirea nog eerder.

Moerasspirea bloemen (foto: Paul Busselen)Op 1 juni begon de meteorologische zomer, en in de natuur nemen de zomerbloeiers het nu langzamerhand over van de voorjaarsbloeiers. Volgens de voorspelmodule van De Natuurkalender zijn de eerste bloemen van moerasspirea, dopheide, Sint-Janskruid, moerasandoorn, grote kattenstaart, grote wederik en blauwe knoop nu te zien. Bij De Natuurkalender komen de eerste bloeiwaarnemingen van deze soorten nu ook binnen.

Moerasspirea
Afgelopen week werden de eerste bloeiende moerasspirea’s aan De Natuurkalender doorgegeven: de witte bloemetjes zijn nu op verschillende plekken in het land te zien. De voorspelmodule voorspelt de mediaan (middelste) van de eerste bloeiwaarnemingen dit jaar rond 16 juni. Dit is vroeg vergeleken met andere jaren. In de afgelopen tien jaar bloeide de plant alleen in 2008 eerder: toen lag de mediaan vier dagen eerder, op 12 juni. De laatste jaren viel de mediaan wel altijd in juni. In de periode 1940 tot 1968 was dit gemiddeld nog 1 juli.

Moerasspirea is een algemene plant in Nederland. Hij groeit in stikstofrijke milieus in lichte, natte loofbossen; drassige graslanden en ‘natte ruigten’. Moerasspirea is ook vaak samen met echte valeriaan, harig wilgenroosje en grote brandnetel aan de waterkant te vinden. De verhouding tussen deze verschillende soorten in een oevervegetatie zegt iets over de fosfaathuishouding van het water en dus de waterkwaliteit. Omdat moerasspirea niet goed tegen veel fosfaat kan, indiceert deze plant de fosfaatarmste standplaatsen. Grote brandnetel domineert juist op de plekken met veel fosfaat.

Moerasspirea en grote brandnetel aan waterkant (foto: Paul Busselen)

Ook andere organismen profiteren van moerasspirea. De zakjeszwam Calycellina spiraeae groeit bijvoorbeeld op het dode blad van de plant en rupsen van de ligusterpijlstaart eten van de levende bladeren.

Geef uw eerste waarneming van moerasspirea door via www.natuurkalender.nl.

Tekst: Sara Mulder, De Natuurkalender
Foto's: Paul Busselen, K.U. Leuven Campus Kortrijk