Hoogveenmosklokje

Ernstig bedreigd Hoogveenmosklokje gevonden in Friesland

Nederlandse Mycologische Vereniging
2-JUN-2011 - Voor het eerst in ruim twintig jaar is het Hoogveenmosklokje weer in Friesland opgedoken. De vondst werd gedaan in het stroomdal van de Linde (Lende).

Bericht uitgegeven door de Nederlandse Mycologische Vereniging op [publicatiedatum]

Voor het eerst in ruim twintig jaar is het Hoogveenmosklokje weer in Friesland opgedoken. De vondst werd gedaan in het stroomdal van de Linde (Lende).

Het oude stroomdal van de Linde (Lende) nabij Wolvega is een prachtig gebied dat eigendom is van het Fryske Gea. Dankzij een zorgvuldig beheer vinden veel zeldzame planten en dieren er een plek. Halverwege mei werd er, ondanks de droogte, langs het Kuierpad een groot aantal paddenstoelen gevonden in een stukje veenmosrietland, dat door de droogte zelfs begaanbaar was. Het was een mosklokje dat na microscopisch onderzoek het in Nederland ernstig bedreigde Hoogveenmosklokje (Galerina sphagnorum) bleek te zijn. Mosklokjes zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden. Slechts enkele van de ruim vijftig soorten zijn met het blote oog te benoemen.

Hoogveenmosklokje (foto: Menno Boomsluiter)
Deze vondst is volgens de verspreidingsatlas de eerste in ruim twintig jaar in Friesland. Het Hoogveenmosklokje is gebonden aan een biotoop dat door verdroging, vermesting en vervuiling steeds minder voorkomt. Hulde aan de beheerders van het Fryske Gea die het deze soort mogelijk gemaakt hebben in Friesland weer een plek te vinden.
Verspreiding Hoogveenmosklokje in Nederland (foto: Verspreidingsatlas)

Tekst en foto: Menno Boomsluiter, Nederlandse Mycologische Vereniging
Kaartje: Verspreidingsatlas.nl