In de Westerschelde vissende dwergstern

Hedwige niet onder water maar schitterend getijdenlandschap

26-JUN-2011 - Het gekrakeel over de Hedwigepolder, de Westerschelde en de Aarde is weer in volle hevigheid losgebarsten. Staatssecretaris Bleker lijkt te denken: ‘’De Aarde bewaren? Doe gerust, maar laat landbouwland Nederland erbuiten!’’ Zo brengt ons land, dat jarenlang voorop liep voor wat betreft natuurbehoud, ineens een beschamend arsenaal aan nimby-argumenten in stelling om zo min mogelijk mee te werken aan het behoud en herstel van de tanende biodiversiteit van onze planeet.

Bericht uitgegeven door Natuurbericht op [publicatiedatum]

Het gekrakeel over de Hedwigepolder, de Westerschelde en de Aarde is weer in volle hevigheid losgebarsten. Staatssecretaris Bleker lijkt te denken: ‘’De Aarde bewaren? Doe gerust, maar laat landbouwland Nederland erbuiten!’’ Zo brengt ons land, dat jarenlang voorop liep voor wat betreft natuurbehoud, ineens een beschamend arsenaal aan nimby-argumenten in stelling om zo min mogelijk mee te werken aan het behoud en herstel van de tanende biodiversiteit van onze planeet.

Opmerkelijk in de discussie over het al dan niet teruggeven aan het getij van de Hedwigepolder is dat de tegenstanders daarvan het voor elkaar hebben gekregen dat hun onjuiste en tendentieuze terminologie ‘’onder water zetten’’ door alle media is overgenomen. Maar de Hedwigepolder verdwijnt helemaal niet onder water. Integendeel, onder invloed van eb en vloed zal zich juist een landschap ontwikkelen van een ongekende variatie en natuurlijkheid. Dit is simpel te zien door bijgevoegde satellietfoto van Google Earth te bekijken, waarop rechtsonder een stuk Hedwigepolder is te zien en linksboven een stuk Verdronken land van Saeftinge. De Hedwigepolder en de aangrenzende Vlaamse Prosperpolder zouden daar één mee moeten worden.

Rechtsonder: Hedwigepolder; linksboven: stuk Verdronken land van Saeftinge (foto: Google Earth)

Op de foto ziet men de beide landschapstypen die in Zeeland letterlijk en figuurlijk pal tegenover elkaar staan: recht en strak cultuurland en organisch, kronkelig, tot in de kleine details meanderende getijdennatuur.

Het is alleszins de moeite waard om op Google Earth verder te zoeken naar zulke prachtige landschappen van zoute en brakke getijdennatuur: de Waddenzee, de rest van de Westerschelde en de Oosterschelde. Vergelijk die eens met het afgedamde en daardoor comateuze IJsselmeer, de Grevelingen en het Haringvliet. Bekijk vooral ook de weergaloos mooie Somme-monding in Noordwest Frankrijk en vergelijk die eens met de ecologisch doodgekanaliseerde monding van de Seine, wat zuidelijker.

Somme-monding Noordwest Frankrijk (foto: Google Earth)

De gave of nog min of meer gave getijdengebieden doen bij laag water aan grote levende organismen denken met de kronkelende geulen en prielen als slagaders, aders en haarvaten. Reken maar dat zij bruisen van leven, hoogproductief voor wat betreft voedsel voor vissen, vogels, zeehonden en andere zeezoogdieren. Onmisbaar ook als kraamkamer voor de visserij.

Hier zijn geen maaimachines of grote grazers nodig om de vegetatiesuccessie, verruiging, dichtgroeien en verbossen tegen te gaan. Het is de puurste natuur die we nog hebben. Laat Nederland nou niet juist deze bijzondere, vrijwel overal ter wereld sterk bedreigde topnatuur de rug toe keren!

In de Westerschelde vissende dwergstern (foto: Koos Dansen)

Tekst en foto stern: Koos Dansen, natuurpublicist/fotograaf, oud hoofdredacteur tijdschrift Mooi Gelderland van Geldersch Landschap en Kasteelen
Luchtfoto's: Google Earth