Crezéepolder

Het Zuid-Hollands Landschap nieuwe eigenaar Crezéepolder

Provincie Zuid-Holland
6-NOV-2018 - Stichting Het Zuid-Hollands Landschap is sinds zaterdag 3 november officieel eigenaar van de Crezéepolder op IJsselmonde. Daarmee is het beheer van dit bijzondere zoetwatergetijdennatuurgebied duurzaam geregeld. Door de samenhang met de naastgelegen Sophiapolder en het Ridderkerkse Griend te vergroten ontstaan nieuwe kansen voor planten en dieren die afhankelijk zijn van eb en vloed en zoet water.

De Crezéepolder is 52 hectare groot en ligt bij Ridderkerk en Hendrik-Ido-Ambacht. Enkele jaren terug heeft de provincie Zuid-Holland het gebied opnieuw ingericht, waarbij eb en vloed hier weer de ruimte kregen. Zo kon de bijzondere zoetwatergetijdennatuur terugkeren. Vroeger vond je die op veel plekken in de Zuid-Hollandse delta, maar nadat we dijken zijn gaan verstevigen en het land intensiever zijn gaan gebruiken, is veel van die natuur verdwenen.

Bevers, vissen en vogels

BeverNu leven in de Crezéepolder weer bevers en je kunt er watervogels zoals de lepelaar tegenkomen, op zoek naar voedsel. Veel vissoorten uit de rivier de Noord, zoals de winde, gebruiken de Crezéepolder als kraamkamer voor hun kroost. Dat trekt weer vogels zoals ijsvogel en de visarend aan en zelfs de zeearend wordt hier wel eens gezien.

Wandelen

Ook voor mensen is een bezoek aan de Crezéepolder aantrekkelijk. Het is een mooie extra mogelijkheid om erop uit te trekken in het groen, in een sterk verstedelijkte regio. Hier kun je nog heerlijk wandelen. In het gebied staan twee vogelkijkschermen zodat je goed de vogels kunt bekijken zonder ze te verstoren. En ook voor fietsers die over de dijk langs de polder rijden is er veel te zien.

Behoud van natuurwaarden

Waar de provincie een belangrijke rol speelt bij de aanleg van natuur- en recreatiegebieden, hoort het beheer daarvan niet tot de provinciale kerntaken. Andere partijen hebben meer ervaring met het beheer en hebben hiervoor ook materieel en personeel beschikbaar. Om die reden heeft de provincie Zuid-Holland gekozen voor verkoop van de Crezéepolder. Geïnteresseerde partijen konden een voorstel doen, waarin zij moesten aangeven hoe zij de bijzondere natuurwaarden wilden behouden en ontwikkelen. Het voorstel van Stichting Het Zuid-Hollands Landschap werd als beste beoordeeld.

IJsvogel

Open karakter

De provincie en Het Zuid-Hollands Landschap hebben afgesproken dat het gebied een open karakter moet houden en dat er dus niet teveel bomen en struiken moeten gaan groeien. Dat zou namelijk ten koste gaan van de watervogels die hier hun voedsel zoeken en die broeden op de open (slib-)vlaktes. Tijdens de feestelijke overdracht van het gebied op zaterdag 3 november – tevens de landelijke Natuurwerkdag – staken zeventien vrijwilligers dan ook meteen de handen uit de mouwen om jonge wilgen te trekken.

Toegankelijkheid

Verder zal de nieuwe eigenaar en beheerder zich inspannen om de toegankelijkheid van het gebied voor wandelaars optimaal te houden. Op dit moment liggen er al diverse wandelpaden en (loop-)bruggen. Wandelaars zijn het gehele jaar door welkom tussen zonsopkomst en zonsondergang. Met enige regelmaat zullen er ook excursies met de boswachter georganiseerd worden. Dit alles sluit aan bij de ambitie van de provincie om alle inwoners van Zuid-Holland voldoende mogelijkheden te bieden om op korte afstand van hun huis te kunnen recreëren in het groen.

Meer informatie

Tekst: Sjoerd Steenbergen, Provincie Zuid-Holland
Foto's: Provincie Zuid-Holland (leadfoto: Crezéepolder); Stichting Het Zuid-Hollands Landschap; Ronald van der Graaf, Wikimedia Commons, CCA 2.0 Generic license