Deze soorten worden beschermd

20-JUN-2011 - Natuurpunt Studie, INBO en UCL voeren momenteel samen een opdracht uit voor het Agentschap voor Natuur en Bos om 3 soortbeschermingsplannen op te maken voor dagvlinders. Die soorten werden onlangs vastgelegd. De selectie gebeurde op basis van achteruitgang, bedreigingsgraad, haalbaarheid, beschermingsstatus en de nieuwe Rode Lijst van de dagvlinders.

Bericht uitgegeven door Natuurpunt Studie op [publicatiedatum]

Natuurpunt Studie, INBO en UCL voeren momenteel samen een opdracht uit voor het Agentschap voor Natuur en Bos om 3 soortbeschermingsplannen op te maken voor dagvlinders. Die soorten werden onlangs vastgelegd. De selectie gebeurde op basis van achteruitgang, bedreigingsgraad, haalbaarheid, beschermingsstatus en de nieuwe Rode Lijst van de dagvlinders. Het gaat om Bruine eikenpage, Argusvlinder en Heivlinder, soorten met een uiteenlopende ecologie, maar die alle drie zeer sterk achteruitgaan in Vlaanderen.

De Argusvlinder is nog aanwezig in de polders en het havengebied, maar is zo goed alsFoto: Marc Herremans verdwenen uit de Kempen en de duinen. De Heivlinder doet het nog goed in de duinen en enkele grotere heidegebieden, maar ondanks grootschalig heideherstel verdwijnen nog steeds populaties, waardoor de isolatie toeneemt. De Bruine eikenpage gaat zowel in Vlaanderen als Nederland sterk achteruit en zou door aanpassingen aan bosrandbeheer opnieuw kunnen uitbreiden.

Het onderzoek richt zich zowel op verklaringen voor de achteruitgang als oplossingen voor herstel. Voor elke soort is zowel literatuurstudie als veldwerk voorzien. Iedereen kan bijdragen aan het verspreidingsonderzoek door gericht uit te kijken naar deze soorten. Vooral Bruine eikenpage en Argusvlinder zijn mogelijk nog terug te vinden op nieuwe locaties. Wie graag op zoek wil gaan, kan bij Natuurpunt Studie terecht voor fiches met beschrijving van het leefgebied en kaartmateriaal met kansrijke zones.