Eikenweeskind (Overijse, juli 2011)

Uitkijken naar het Eikenweeskind

5-JUL-2011 - De voorbije week werd tot driemaal toe een Eikenweeskind opgemerkt in Vlaanderen. Opmerkelijk, omdat pas een jaar geleden het eerste exemplaar voor Vlaanderen werd opgemerkt.

Bericht uitgegeven door Natuurpunt Studie op [publicatiedatum]

 De voorbije week werd tot vijfmaal toe een Eikenweeskind opgemerkt in Vlaanderen. Opmerkelijk, omdat pas een jaar geleden het eerste exemplaar voor Vlaanderen werd opgemerkt.


Het Eikenweeskind (Catocala promissa) staat bekend als een soort van uitgestrekte, oude eikenbossen. In België komt de soort lokaal voor in het zuiden van het land, met name in de provincies Luik, Luxemburg en Namen.Het was dan ook een totale verrassing toen in juli 2010 een exemplaar van deze soort opdook in Hoboken (Antwerpen).
De voorbije week liet het Eikenweeskind zich op meer voor de hand liggende plaatsen opmerken: Tervuren, Overijse en Halle (2x), 3 locaties in de grote boscomplexen rond Brussel. Daarnaast was er ook een onverwachte waarneming in de Westhoek.

Foto: Paul & Krista NuytsOpmars of zwervers?

Mogelijk gaat het Eikenweeskind hiermee dezelfde toer op als zijn broertje, het Karmozijnrood weeskind (C. sponsa). Die soort heeft sinds 2004 een gestage opmars gemaakt in Vlaanderen: in de oostelijke helft van het land staat het Karmozijnrood weeskind al helemaal niet meer als ‘zeer zeldzaam’ te boek. Net als de Middelste Bonte specht vestigde het Karmozijnrood weeskind zich in de Vlaamse bossen en werd het reeds op meer dan 25 locaties gemeld. Spannend of we het Eikenweeskind ook aan onze (courantere) nachtvlinderfauna zullen kunnen toevoegen…

Lokken met smeer
Wie het Eikenweeskind wil lokken, kan proberen nachtvlinders aan te trekken door middel van licht. De recent gemelde exemplaren zaten zonder uitzondering in nachtvlindervallen, die door middel van UV-licht hoge aantallen motten lokken. Een op z’n minst even efficiënte methode is het gebruik van smeer: een mengsel van rode wijn en suiker, dat op bomen wordt aangebracht als voedsel voor nachtvlinders. Weeskinderen staan bekend als nachtvlinders die zich niet zo gemakkelijk met licht laten aantrekken. Het gebruik van smeer is dus een heel leuke en doeltreffende methode om ze toch te zien te krijgen!