Iepenpage

Iepenpage na 100 jaar terug in Provincie Antwerpen

17-JUN-2011 - De Iepenpage is niet onze algemeenste vlindersoort. Maar zijn verspreiding werd waarschijnlijk in het verleden sterk onderschat. Recent werd de soort voor de eerste keer in meer dan 100 jaar terug aangetroffen in de provincie Antwerpen.

Bericht uitgegeven door Natuurpunt Studie op [publicatiedatum]

De Iepenpage is niet onze algemeenste vlindersoort. Maar zijn verspreiding werd waarschijnlijk in het verleden sterk onderschat. Iepenpages vertoeven het grootste deel van hun tijd namelijk hoog in de boomtoppen. Slechts af en toe komen ze naar beneden om nectar te drinken op bloemen. De meeste vondsten betreffen dus eigenlijk toevallige ontmoetingen. Om de kans op het waarnemen van Iepenpages te verhogen moet je gericht met de verrekijker boomtoppen afspeuren in de buurt van houtkanten of bosranden met Iep.

Deze methode werd uitgebreid toegepast tijdens een onderzoek dat Natuurpunt Studie Foto: Ilf Jacobsi.s.m. de Vlinderwerkgroep uitvoert voor de Provincie Vlaams-Brabant. En met resultaat: de vlinder werd in maar liefst 117 nieuwe km-hokken aangetroffen, goed voor maar liefst 37 5x5 km hokken waar de soort nooit eerder werd gezien. Op de kaart zie je nu een aanzienlijk verspreidingsgebied.

Het enthousiasme van de medewerker die naar de Iepenpages op zoek ging, was zo groot dat hij ook tijdens zijn verlofdagen op stap ging. Hij was benieuwd om te weten hoe noordelijk de soort voorkomt. In Muizen bij Mechelen ging hij zoeken in een op het eerste zicht geschikte spoorwegberm. En met succes! Reeds tijdens het eerste bezoek werd een exemplaar gevonden. Details van de waarneming kan je hier bekijken.

De laatste melding van Iepenpage in de provincie Antwerpen dateerde van 1910. Waarschijnlijk is de soort in de omgeving van Muizen steeds aanwezig geweest, maar is deze al die tijd onopgemerkt gebleven. Dat ze ook elders in de provincie overal zal gevonden worden is niet waarschijnlijk. Gezien de heel verschillende bodemomstandigheden in de zandige Kempen kan wel vermoed worden dat dit nu écht de meest noordelijke grens is van het areaal in Vlaanderen.