ei iepenpage Flevoland - primair

Iepenpage plant zich voort in Flevoland

De Vlinderstichting
30-NOV-2020 - De iepenpage breidt zich steeds verder uit in Nederland, voornamelijk in warmere regio’s als de Achterhoek, Brabant en Limburg en in grote steden als Rotterdam en Amsterdam. Begin november is een spectaculaire vondst gedaan van een eitje in Flevoland en ook hier lijkt dus sprake te zijn van vestiging van deze bijzondere vlinder.

Eitjes van de iepenpage worden meestal afgezet bij de knoppen van iepenOndanks de zeer onopvallende leefwijze is de uitbreiding van de iepenpage niet onopgemerkt gebleven. Rond 1990 was er slechts één vindplaats, in een parkje in Heerlen. Maar vanaf het begin van deze eeuw werden er meer gevonden in Limburg en later ook in Eindhoven en bij Winterswijk. De soort breidt zich uit en gerichte zoekacties zijn steeds succesvoller dankzij nieuwe inzichten over de habitat- en omgevingseisen. Hierdoor worden sinds 2012 vrijwel elk jaar nieuwe vliegplaatsen ontdekt. De recente uitbreiding is zelfs zo evident dat de iepenpage sinds vorig jaar niet meer op de Rode Lijst staat. Net als de andere drie in Nederland voorkomende kleine pages (sleedoornpage, eikenpage en bruine eikenpage) overwintert de iepenpage als ei. De eitjes worden voornamelijk afgezet in de kroon van iepen met een warme, zonnige standplaats. Iepenpages worden in Nederland meestal gevonden bij iepen in de buurt van lindes op de overgang van leemhoudende grond naar een andere grondsoorten.

De uitbreiding van de iepenpage in beeld, 2001-2005 en 2016-2020

Het is een hele prestatie om zo’n klein eitje (in de rode cirkel) te vinden in zo’n grote boomMet bovengenoemde habitateisen in het achterhoofd is Silvio Lindhout begin november 2020 op zoek gegaan naar eitjes van de iepenpage op het Roggebotzand in Flevoland. Dit is een hele klus, want eitjes zijn slechts een paar millimeter en een iep is al gauw heel groot. De zoeklocatie werd gekozen naar aanleiding van een waargenomen vlinder van de iepenpage in 2019. Na zo’n drie uur zoeken gaf hij de hoop bijna op, totdat hij eindelijk een eitje vond. Het eitje werd gevonden bij een bladknop op een zonbeschenen tak, ruim drie meter boven de grond. Het beginpunt van de tak was nog net met de hand bereikbaar, waardoor het hogere uiteinde van de tak met enige moeite op ooghoogte was te krijgen. De betreffende iep is relatief jong (circa zeven meter hoog), vrijstaand, en gesitueerd in de zonnige luwte van een bosrand. Er werden geen eieren gevonden op takken van oudere iepen, mogelijk zijn de eieren hier hoger in de (onbereikbare) boomkroon afgezet.

Waarnemingen van eitjes zijn vaak nog waardevoller dan een waarneming van een vlinder, omdat dit ook een zwervend exemplaar kan zijn. Eitjes zijn een teken van voortplanting en een indicatie voor de aanwezigheid van een populatie. Groeien bij u iepen in de buurt die voldoen aan de eisen van de iepenpage? Vergeet dan niet om deze winter te zoeken naar eitjes! Wellicht wordt voortplanting van de soort op nog meer vindplaatsen vastgesteld.

Tekst en foto’s: Silvio Lindhout, Insectenwerkgroep Zwolle e.o. en Kars Veling, De Vlinderstichting
Kaartjes: NDFF/BIJ12