Pimpernelblauwtje (foto: Chris van Swaay)

Noodweer afgelopen week treft vlinders

De Vlinderstichting
7-JUL-2011 - Het was vorige week dinsdag serieus noodweer in Nederland. Van een buitje hebben vlinders niet veel last, maar dit noodweer had toch een behoorlijk effect op het aantal vlinders.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting op [publicatiedatum]

Het was vorige week dinsdag serieus noodweer in Nederland. Van een buitje hebben vlinders niet veel last, maar dit noodweer had toch een behoorlijk effect op het aantal vlinders.

Pimpernelblauwtje (foto: Chris van Swaay)De onderstaande grafiek toont het gemiddeld aantal vlinders op de routes in het Landelijk Meetnet Vlinders. Met het prachtige weer dit voorjaar hadden we meer vlinders dan normaal, en de ‘junidip’ (een periode met weinig vlinders die vroeger in juni viel) lag in mei. Daarna liep het aantal vlinders weer flink op, ruwweg gelijk aan de normale lijn van de periode 1990 tot 2010. Tot vorige week. De blauwe lijn vertoont een sprongetje naar rechts: het aantal vlinders bleef min of meer gelijk, om deze week weer verder op te lopen. Dit is vermoedelijk veroorzaakt door het slechte weer: vlinders regenden of hagelden van de sprieten waarop ze zaten te slapen na een warme dag. Op zo'n dag verstoppen ze zich niet in de vegetatie, zoals op een koude regenachtige dag. Een aanzienlijk deel overleefde dit niet.

Gemiddeld aantal vlinders per week op de telroutes (grafiek: Landelijk Meetnet Vlinders, CBS en De Vlinderstichting)

Gelukkig komen niet alle vlinders tegelijk uit de pop, en inmiddels groeit het aantal vlinders zoals normaal. Ga naar buiten als de zon schijnt, want de komende weken is de top van het vlinderseizoen. En geef al uw waarnemingen door!

Het Landelijk Meetnet Vlinders is een samenwerkingsproject van De Vlinderstichting en het CBS, in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), in opdracht van de Gegevensautoriteit Natuur. Dankzij dit meetnet kunnen we de ontwikkelingen in de vlinderstand nauwgezet volgen. Alle hulp en medewerking is welkom. Wilt u meedoen, dan kunt u zich aanmelden bij De Vlinderstichting.

Tekst en foto: Chris van Swaay, De Vlinderstichting
Grafiek: Landelijk Meetnet Vlinders, CBS en De Vlinderstichting