Boerenzwaluw jongen. Foto: Saxifraga-Piet Munsterman. www.saxifraga.nl

Jaar van de Boerenzwaluw loopt voorspoedig

Vogelbescherming Nederland
9-JUL-2011 - Het Jaar van de Boerenzwaluw mag zich in grote belangstelling verheugen. Dat blijkt uit de grote deelname aan de publiekstellingen. Daarvan zijn er twee, waarvan de eerste heeft plaatsgevonden tussen 20 mei en 15 juni. Inmiddels zijn er al duizenden nesten geteld. De tweede telperiode is nu en duurt nog tot 20 juli. Die is gekozen omdat veel boerenzwaluwen, nadat de jongen uit het eerste legsel zijn uitgevlogen, een tweede broedsel beginnen. Boeren en buitenlui die boerenzwaluwen onderdak bieden kunnen nog steeds meedoen!

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op [publicatiedatum]

Het Jaar van de Boerenzwaluw mag zich in grote belangstelling verheugen. Dat blijkt uit de grote deelname aan de publiekstellingen. Daarvan zijn er twee, waarvan de eerste heeft plaatsgevonden tussen 20 mei en 15 juni. Inmiddels zijn er al duizenden nesten geteld. De tweede telperiode is nu en duurt nog tot 20 juli. Die is gekozen omdat veel boerenzwaluwen, nadat de jongen uit het eerste legsel zijn uitgevlogen, een tweede broedsel beginnen. Boeren en buitenlui die boerenzwaluwen onderdak bieden kunnen nog steeds meedoen!

Boerenzwaluwen zijn populaire vogels. Boodschappers van de lente en met hun sierlijke vlucht prachtig om te zien. Bovendien zijn ze altijd in de buurt van mensen te vinden. Maar het gaat niet goed met de boerenzwaluw. De soort staat op de Rode Lijst, als ‘gevoelig’, omdat het aantal broedparen in de afgelopen veertig jaar met maar liefst vijftig tot 75 procent is afgenomen. Hoe dat precies komt en welke maatregelen effectief zijn is nog niet goed bekend. Vogelbescherming Nederland en SOVON Vogelonderzoek hebben daarom 2011 uitgroepen tot het Jaar van de Boerenzwaluw. Samen met waarnemers, boeren en buitenlui willen de organisaties meer kennis verzamelen om de soort echt goed te kunnen beschermen. En daar waar het kan alvast maatregelen nemen die de boerenzwaluw helpen.

Aan de publiekstellingen kan iedereen meedoen die toegang heeft tot de nestplaatsen van boerenzwaluwen. Er zijn twee telperiodes, omdat we inzicht willen krijgen in het aandeel van de populatie dat een tweede legsel heeft. De indruk bestaat dat vroeger vaker twee keer in het seizoen gebroed werd. Dat kan verklaren waarom de boerenzwaluw in aantal achteruit is gegaan.

Boerenzwaluwen (foto: Saxifraga-Piet Munsterman)

De boerenzwaluwen die gebroed hebben voor de camera’s van Beleef de Lente hebben jongen grootgebracht die onlangs zijn uitgevlogen. De jongen zullen de rest van de zomer rondzwerven en wellicht nu en dan terugkeren naar de ouderlijke locatie. Ze verbeteren hun vaardigheden in vliegen en foerageren en ze leren gevaren onderkennen. Uiteindelijk zullen de boerenzwaluwen in september naar Afrika vertrekken om te overwinteren.
Meer informatie over het Jaar van de Boerenzwaluw is te vinden op www.jaarvandeboerenzwaluw.nl.

Tekst: Ruud van Beusekom, Vogelbescherming Nederland
Foto: Saxifraga-Piet Munsterman