Jonge boommarter (Foto Bram Achterberg)

Voor het eerst jonge boommarters in Molenpolder

13-JUL-2011 - In de Molenpolder bij Utrecht heeft een boommarter dit voorjaar drie jongen grootgebracht. Het is de eerste keer dat het dier de moerasbossen in de Vechtstreek uitkiest om haar jongen ter wereld te brengen. Chris Achterberg van de Zoogdiervereniging legde de marterfamilie vast op video.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

In de Molenpolder bij Utrecht heeft een boommarter dit voorjaar drie jongen grootgebracht. Het is de eerste keer dat het dier de moerasbossen in de Vechtstreek uitkiest om haar jongen ter wereld te brengen. Chris Achterberg van de Zoogdiervereniging legde de marterfamilie vast op video.

Boommarter op bezoek
Jonge boommarter (foto: Bram Achterberg)Het boommartervrouwtje had een schuurtje in de bossen van de Molenpolder uitgekozen als kraamkamer voor haar jongen. Boommarters nemen vaker hun intrek in huizen of schuren. Dat brengt vaak overlast met zich mee, zoals uitwerpselen en (resten van) dode dieren. De eigenaar nam dit voor lief en liet zelfs een camera plaatsen. Inmiddels hebben moeder en jongen de schuur verlaten. Ze leven nu in het omringende moerasbos van Staatsbosbeheer.

Behendige klimmers
Boommarters behoren tot de marterachtigen. Ze zijn zo’n 50 centimeter lang, met een staart van 25 centimeter. De vachtkleur is chocoladebruin en de ondervacht grijsbruin. Opvallend is de gele keelvlek. Marters zijn behendige klimmers. Ze zijn voornamelijk in de schemering en ’s nachts actief. Hun dieet is divers: ze eten onder andere kleine dieren zoals muizen, vogels, eieren, kevers, bramen en rozenbottels. De jongen worden vanaf begin april geboren: gemiddeld drie jongen per worp. Wanneer de jongen twee maanden oud zijn, verlaten ze het nest om vanaf september zelfstandig door het leven te gaan.

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.
Filmpje: Chris Achterberg, De Zoogdiervereniging, op YouTube kanaal Staatsbosbeheer1

De boommarter in Nederland
De boommarter vindt in het westen van Nederland nieuwe geschikte leefgebieden. Om te voorkomen dat boommarters en andere zoogdieren in het verkeer sneuvelen, is het van belang dat natuurgebieden zoveel mogelijk met elkaar verbonden worden.

Meer informatie
Meer informatie over boommarters vindt u op de website van de Zoogdiervereniging.

Bron: Staatsbosbeheer
Foto: Bram Achterberg
Filmpje: Chris Achterberg, De Zoogdiervereniging, op YouTube kanaal Staatsbosbeheer1