Welriekende ganzenvoet

Ganzenvoeten langs de Waal

FLORON
25-JUL-2011 - Het rivierengebied bij Nijmegen werd de afgelopen weken overspoeld met wandelaars. Meer dan 80.000 voeten marcheerden langs de Waal. Inmiddels is de rust weergekeerd. Wie nu langs de Waal loopt treft er vooral ganzenvoeten. Zowel dierlijke als plantaardige.

Bericht uitgegeven door FLORON op [publicatiedatum]

Het rivierengebied bij Nijmegen werd de afgelopen weken overspoeld met wandelaars. Meer dan 80.000 voeten marcheerden langs de Waal. Inmiddels is de rust weergekeerd. Wie nu langs de Waal loopt treft er vooral ganzenvoeten. Zowel dierlijke als plantaardige.

Vertegenwoordigers van de ganzenvoetfamilie (Chenopodiaceae) zijn geen vroegerikken. Pas laat in het seizoen komen ze tot ontwikkeling. Nu de zomer vordert komen ze in steeds grotere aantallen tevoorschijn. Melganzenvoet (Chenopodium album) is de meest algemene. Je kunt hem vrijwel overal op wat rommelige plekjes aantreffen. Maar wie meer bijzondere ganzenvoetsoorten wil zien, kan het best in het rivierengebied terecht. Daar vind je ook diverse andere soorten uit de Amarantenfamilie, waartoe de ganzenvoetfamilie tegenwoordig wordt gerekend.

Welriekende ganzenvoet langs de Waal (foto: Wout van der Slikke)

Welriekende ganzenvoet (foto: Wout van der Slikke)De meeste soorten uit deze groep zijn eenjarig en vestigen zich dus elk jaar opnieuw. Dat maakt het spannend, want de situatie is elk jaar weer anders. Zeker in een dynamisch gebied als langs de rivieren. De wisselende waterstanden creëren telkens nieuwe plekken, waar eenjarige soorten zich gemakkelijk kunnen vestigen. Het rivierwater zorgt voortdurend voor aanvoer van zaden van planten die stroomopwaarts voorkomen.

Zo kan het gebeuren dat een soort als Welriekende ganzenvoet (Chenopodium ambrosioides), die in de laatste druk van de flora nog als zeer zeldzaam te boek staat, nu op sommige plekken massaal is aan te treffen. Wie komende weken langs de Waalstranden struint treft het dus beter dan afgelopen week: geen duizenden goed geschoeide zweetvoeten, maar vele Welriekende ganzenvoeten!

Tekst en foto's: Wout van der Slikke, FLORON