Gekraagde roodstaart

Vogeltellingen zijn nuttig (en leuk!)

Sovon Vogelonderzoek Nederland
4-OKT-2011 - De bosomvorming van Herperduin (ten oosten van Oss) in Noord-Brabant blijkt goed uit te pakken voor de broedvogels van het gebied. Dat heeft Henk Sierdsema, SOVON-medewerker op basis van een analyse van bijna 19 jaar BMP-tellingen* geconcludeerd.

Bericht uitgegeven door SOVON Vogelonderzoek Nederland op dinsdag 4 oktober 2011

De bosomvorming van Herperduin (ten oosten van Oss) in Noord-Brabant blijkt goed uit te pakken voor de broedvogels van het gebied. Dat heeft Henk Sierdsema, SOVON-medewerker, op basis van een analyse van bijna 19 jaar BMP-tellingen* geconcludeerd.

Sinds 1993 zijn zowel de soortenrijkdom als het totaal aantal broedparen toegenomen in het Herperduin. SOVON maakte de analyse op verzoek van de gemeente Oss, om te bekijken of het in 1993 ingezette beheer om tot een gevarieerder bos te komen ook inderdaad leidt tot een grotere diversiteit. De analyse werd samengevat in een rapport.

Gekraagde roodstaart, een soort die het goed doet in het Herperduin (foto: Koos Dansen)

Volgens de wethouder Hendrik Hoeksema, die het rapport in ontvangst nam, geeft de analyse inderdaad de bevestiging dat Oss goede keuzes heeft gemaakt. ‘We hebben terecht besloten door te gaan met deze manier van natuurbeheer. Vogels en in bredere zin de natuur hebben baat bij de maatregelen die we genomen hebben.’ Zo laat hij in het Brabants Dagblad van 22 september jongstleden weten. Vogeltellingen bewijzen op deze manier wederom hun nut. Na de uitreiking van het rapport kreeg de volhardende BMP’er, Wim Gremmen, een gemeentelijke onderscheiding voor de vele uren die hij heeft doorgebracht in het gebied om de gegevens te verzamelen waarmee deze analyse mogelijk is geworden.

Zo ziet u maar weer dat vogels kijken en tellen niet alleen leuk, maar ook nog eens nuttig kan zijn!

* BMP staat voor Broedvogel Monitoring Project, een van de belangrijkste telprojecten van SOVON.

Tekst: Henk Sierdsema en Harvey van Diek, SOVON Vogelonderzoek Nederland
Foto: Koos Dansen