gladde slang

RAVON vindt veel gladde slangen in de Peel

Stichting RAVON
22-DEC-2011 - Uit onderzoek van RAVON blijkt dat de zeldzame gladde slang het natuurherstel dit voorjaar in de Deurnese Peel goed heeft doorstaan. Kamerleden van CDA, VVD en SGP hadden destijds forse kritiek op de door Staatsbosbeheer uitgevoerde werkzaamheden. De populatie is echter niet aangetast, integendeel, ze is stabiel en zal de komende jaren volop kansen hebben om te groeien.

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON [land] op [publicatiedatum]

Werkzaamheden Staatsbosbeheer hebben geen nadelige invloeden.

Uit onderzoek van RAVON blijkt dat de zeldzame gladde slang het natuurherstel dit voorjaar in de Deurnese Peel goed heeft doorstaan. Kamerleden van CDA, VVD en SGP hadden destijds forse kritiek op de door Staatsbosbeheer uitgevoerde werkzaamheden. De populatie is echter niet aangetast, integendeel, ze is stabiel en zal de komende jaren volop kansen hebben om te groeien.

De Peel, habitat van de gladde slang (foto: Arnold van Rijsewijk)

Staatsbosbeheer verwijderde dit voorjaar circa tachtig hectare opslagbos in de Deurnese Peel. Dat was nodig om een aantal zeldzame en karakteristieke planten en dieren van hoogveen een meer geschikt leefgebied aan te bieden. Deze planten en dieren, waarvan de gladde slang de meest aansprekende is, houden allemaal van openheid. Het weghalen van struiken en bomen kan in kleine gebieden heel goed met hand- of kettingzaag, maar in grote gebieden zoals de Deurnese Peel en de aanpalende Mariapeel, samen 2700 hectare groot, is dat ondoenlijk.

De machinale ingrepen waren fors. Staatsbosbeheer heeft echter vooraf door RAVON in kaart laten brengen waar de belangrijkste plekken voor de gladde slang liggen, om die te kunnen ontzien. Zo zijn de hogere, drogere delen tijdens de werkzaamheden gemeden, omdat daar in de winter veel dieren, waaronder slangen, overwinteren. Er is vooral gewerkt in heel dicht opslagbos, bos dat voor de gladde slang en andere karakteristieke diersoorten veel minder waarde heeft dan de meer open terreindelen.

Gladde slang (foto: Arnold van Rijsewijk)RAVON houdt met haar vrijwilligers en medewerkers de stand van amfibieën, reptielen en vissen bij. Dat geldt ook voor de gladde slang in de Deurnese Peel. Op die manier weten we nú al, dat er nog steeds volop gladde slangen in dit gebied aanwezig zijn. Zo werden er op één mooie junidag door Peter Keijsers maar liefst 15 slangen in twee uur tijd gevonden; aantallen die op de beste plekken ook voor de werkzaamheden werden geteld. Her en der in het gebied zijn ook nog kleinere aantallen dieren gevonden. De vindplaatsen lagen allemaal in het gebied waar nog geen vier maanden daarvoor grote machines duizenden bomen kapten. Het benutten van goede kennis over deze diersoort bij de beheerplanning, zoals hierboven beschreven, heeft er dus voor kunnen zorgen dat er inderdaad geen grote schade aan de slangenpopulatie is toegebracht. Gezien de gecreëerde openheid en het maken van speciale zon- en schuilplekken voor de gladde slangen, verwacht RAVON de komende jaren een flinke uitbreiding van de populatie.

Kop gladde slang (foto: Jelger Herder)

De nu gemeten resultaten staan haaks op conclusies van Kamerleden van CDA, VVD en SGP dit voorjaar op de beheerwerkzaamheden van Staatsbosbeheer in de Deurnese Peel. Een YouTube-filmpje van een door het veen ploeterende trekker maakte hen furieus. Staatsbosbeheer zou veel schadelijker zijn voor hoogveen dan mest uit de landbouw. Er zouden in geen honderd jaar gladde slangen terugkeren. Staatssecretaris Bleker werd met ferme vragen bestookt over deze “natuurvernieling”.

Direct nadat de commotie ontstond, plaatste RAVON al een kort stuk op haar site om de werkzaamheden in perspectief te plaatsen.

RAVON nodigt de Kamerleden van harte uit op een werkbezoek, waarbij we samen het leefgebied van deze interessante slang kunnen gaan bekijken.

Tekst: Jeroen van Delft, RAVON
Foto's: Arnold van Rijsewijk, RAVON; Jelger Herder, RAVON