bekerplant met salamander

Uitheemse bekerplant heeft honger

FLORON
10-OKT-2011 - Jaarlijks worden er in ons land honderdduizenden waarnemingen gedaan. Aan planten en aan dieren. En soms aan beide tegelijk. Zo bereikte ons afgelopen week een foto van een onbekende plant. Met inhoud. Een merkwaardig geval.

Bericht uitgegeven door FLORON op [publicatiedatum]

Jaarlijks worden er in ons land honderdduizenden waarnemingen gedaan. Aan planten en aan dieren. En soms aan beide tegelijk. Zo bereikte ons afgelopen week een foto van een onbekende plant. Met inhoud. Een merkwaardig geval.

De foto toont een bekerplant, zo te zien van het geslacht Sarracenia. De plant doet exotisch aan en behoort dan ook niet tot onze inheemse flora. Toch werd hij ‘in het wild’ aangetroffen. In een natuurontwikkelingsgebiedje in het midden van het land. Volgens de melder gaat het om een nat gebied met vennen waar nieuwe stukken natuur zijn ingericht. De laagten rond de vennen staan soms gedeeltelijk onder water. Te verwachten soorten als zonnedauw, dophei en wilgenstruweel doen het er goed. En klaarblijkelijk ook een aantal van deze bekerplanten.

Bekerplant (foto: Kees Vonk)

De merkwaardige aanblik van de planten is niet de enige verassing. Bekerplanten zijn vleeseters, net als de wèl inheemse zonnedauw. Zij kunnen in hun voedingsbehoefte voorzien door insecten in hun bekervormige kelk te vangen en met enzymen te verteren. Deze exotische bekerplant nam echter met insecten alleen blijkbaar geen genoegen en lijkt (in elk geval tijdelijk) een salamander aan de haak te hebben geslagen.

Bekerplant met salamander (foto: Kees Vonk)

Hoe de salamander in de beker kwam weten we niet. Mogelijk dacht het beestje zich gemakkelijk te goed te kunnen doen aan alle insecten die de bekerplant had weten te verzamelen. Misschien was het een schuilplaats bij hoogwater. Hoe de bekerplant in het gebied terecht kwam weten we ook niet. Waarschijnlijk namen hobbyisten op hun beurt met zonnedauw alleen geen genoegen. Het uitplanten van soorten in natuurgebieden komt helaas met enige regelmaat voor. Dergelijke soorten horen thuis in Noord-Amerika, maar weten na aanplant soms in onze regio te overleven. Ook van een aantal andere plekken zijn dergelijke ‘experimenten’ bekend. De planten, hoe mooi ook, passen toch beter als kweekproduct in huis of tuin. En natuurlijk vooral aan de overkant van de oceaan in hun natuurlijke omgeving. De salamander zal het daar van harte mee eens zijn!

Tekst: Wout van der Slikke, FLORON
Foto's: Kees Vonk