Gewone zeehonden op zandbank. (foto: Andreas Trepte, www.photo-natur.de) wikipedia

Meer zeehonden in de Waddenzee

17-NOV-2011 - Het aantal zeehonden in de Nederlandse Waddenzee is ook in 2011 toegenomen. “De extreme groei is er wel wat uit,” aldus onderzoekster Sophie Brasseur van IMARES, onderdeel van Wageningen UR. Zowel de gewone als de grijze zeehond nam in aantal toe. Bij de gewone zeehond is dit voornamelijk te danken aan de geboortes in het gebied zelf, bij de grijze zeehond speelt ook immigratie van volwassen dieren uit Engeland en Schotland een grote rol.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Het aantal zeehonden in de Nederlandse Waddenzee is ook in 2011 toegenomen. “De extreme groei is er wel wat uit,” aldus onderzoekster Sophie Brasseur van IMARES, onderdeel van Wageningen UR. Zowel de gewone als de grijze zeehond nam in aantal toe. Bij de gewone zeehond is dit voornamelijk te danken aan de geboortes in het gebied zelf, bij de grijze zeehond speelt ook immigratie van volwassen dieren uit Engeland en Schotland een grote rol.

Gewone zeehonden
De gewone zeehond is de meest voorkomende zeehondensoort in Nederland. Met behulp van jachtstatistieken is geschat dat er rond 1900 tussen de 7.000 en 16.000 gewone zeehonden in de Nederlandse Waddenzee moeten zijn geweest. Nadat de jacht verboden was, raakte het zeewater vergiftigd door PCB’s. Uiteindelijk waren er daardoor tussen 1960 en 1970 nog maar 500 zeehonden over. Toen de waterkwaliteit verbeterde, kwamen er ook weer meer gewone zeehonden in de Waddenzee. In 1988 en 2002 kregen de dieren nog te maken met virusepidemieën, maar daarna groeide het aantal erg snel.

Gewone zeehonden (foto: Andreas Trepte, www.photo-natur.de)

Vorig jaar leek er in de Nederlandse Waddenzee voor het eerst een einde te komen aan die groei, maar de onderzoekers denken dat de omstandigheden om de zeehonden te tellen toen minder goed waren. In ieder geval past 2011 weer in de stijgende lijn der verwachtingen. Er werden 7.821 gewone zeehonden geteld. De afgelopen twee jaar groeide het aantal gewone zeehonden met gemiddeld 13%, iets minder dan in de jaren direct na de laatste epidemie. De groei in het geboortecijfer lijkt ook iets af te nemen. Er werden dit jaar 1.445 zeehondenpups geteld, net zoveel als in 2010.

Grijze zeehonden
Hoewel grijze zeehonden van oudsher in Nederland voorkomen, verdwenen ze in de Middeleeuwen door overbejaging. Inmiddels zijn ze terug van weggeweest. De laatste jaren groeit de populatie met bijna 16% per jaar. In 2011 werden 2.388 grijze zeehonden geteld in de Nederlandse Waddenzee. Toch worden er relatief weinig pups geboren, in 2011 werden er 322 gezien. Onderzoekers denken daarom dat de groei voor een groot deel te danken is aan zeehonden die vanuit Engeland en Schotland naar de Waddenzee trekken.

Gecoördineerde telling
Het onderzoeksinstituut IMARES telt de zeehonden in de Nederlandse Waddenzee in opdracht van het Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie. Die gegevens worden gebruikt voor toetsing van het beheer en voor toekomstig beleid. De tellingen worden samen met de twee andere Waddenlanden, Duitsland en Denemarken, uitgevoerd. Samen telden de landen 24.118 gewone zeehonden en 3.312 grijze zeehonden in de Internationale Waddenzee. De resultaten van de internationale telling zijn te vinden op de website van het Waddenzee Secretariaat.

Bron: IMARES Wageningen UR
Foto: Andreas Trepte, www.photo-natur.de