Kroonroest

Voor het eerst in meer dan honderd jaar

Nederlandse Mycologische Vereniging
11-OKT-2011 - Dit najaar is het boek ‘Roesten van Nederland / Dutch Rust Fungi’ verschenen. De in Nederland voorkomende roestschimmels worden met dit boek toegankelijk gemaakt voor amateurs. Met dit boek is weer een mijlpaal bereikt in het onderzoek naar de verspreiding van de levende natuur in Nederland.

Bericht uitgegeven door de Nederlandse Mycologische Vereniging op [publicatiedatum]

Dit najaar is het boek ‘Roesten van Nederland / Dutch Rust Fungi’ verschenen. De in Nederland voorkomende roestschimmels worden met dit boek toegankelijk gemaakt voor amateurs. Met dit boek is weer een mijlpaal bereikt in het onderzoek naar de verspreiding van de levende natuur in Nederland.

Voorkant van het boek "Roesten van Nederland" Roestschimmels hebben een slechte naam in de Land- , Tuin- en Bosbouw. Een gering aantal soorten tasten voor ons belangrijke gewassen aan. Verreweg de meeste soorten huizen echter op wilde planten. Des te vreemder is het dat er sinds 1883 geen Nederlandstalig boek is verschenen dat zich grondig verdiept in deze interessante groep schimmels. Omdat ook in de ons omringende landen al lange tijd geen determinatiewerk is verschenen, verschijnt het boek gedeeltelijk in het Engels.

Het boek “Roesten van Nederland” is geschreven door Aad Termorshuizen en Charlotte Swertz, experts op dit gebied. “Roesten van Nederland” wordt in eigen beheer uitgegeven door Aad. Samen zijn Aad en Charlotte er in geslaagd een degelijk, goed bruikbaar en fraai geïllustreerd boek samen te stellen Kroonroest (foto: Aad Termorshuizen)dat zonder enige twijfel gedurende vele jaren dé standaard zal zijn voor zowel amateurs als professionals. In bijna 440 pagina’s worden alle 163 van Nederland bekende roesten en 182 soorten die wellicht in Nederland aanwezig zijn beschreven en voor een groot deel geïllustreerd met kleurenfoto’s en prachtige gedetailleerde microscopische tekeningen en foto’s.

Een behoorlijk aantal roesten verblijven tijdens hun complexe levenscyclus op verschillende gastheren. Dat kunnen bijvoorbeeld een conifeer en een loofboom zijn. Binnen deze waardwisseling zijn ze gewoonlijk wel honkvast. Dat maakt het voor iemand met enige kennis van de wilde flora vaak kinderlijk eenvoudig de juiste naam van de roestschimmel te vinden als je plant kent.

Het boek “Roesten van Nederland” wordt in eigen beheer uit gegeven en is verkrijgbaar door een mailtje te sturen naar Aad Termorshuizen.

Tekst: Menno Boomsluiter, Nederlandse Mycologische Vereniging
Foto: Aad Termorshuizen Nederlandse Mycologische Vereniging