bruinvis Oosterschelde

Zierikzee hotspot voor bruinvissen

28-MRT-2012 - De beste plek om bruinvissen te zien in de Oosterschelde is het havenhoofd van Zierikzee. Dit blijkt uit onderzoek van Stichting Rugvin in 2009 tot en met 2011.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

De beste plek om bruinvissen te zien in de Oosterschelde is het havenhoofd van Zierikzee. Dit blijkt uit onderzoek van Stichting Rugvin in 2009 tot en met 2011.

De bruinvis (Phocoena phocoena) is Nederlands kleinste maar ook meest talrijke walvisachtige. Sinds 2009 voert Stichting Rugvin bruinvistellingen uit op de Oosterschelde. Het aantal waargenomen bruinvissen wordt elk jaar groter, maar het is toch nog lastig om de dieren te zien als je niet weet waar en hoe je precies moet kijken. Daarom heeft Stichting Rugvin in samenwerking met het Nationaal Park Oosterschelde onderzocht waar nu echt de goede plekken zijn voor recreanten en toeristen om bruinvissen waar te nemen.

Overzicht van de hotspots rond de Oosterschelde

Hier kwam duidelijk uit naar voren dat de kans op het zien van een bruinvis het grootst is bij het havenpunt van Zierikzee (zie A3 op de kaart). Vanaf deze “hotspot” zijn tijdens het onderzoek altijd bruinvissen waargenomen. De Zeeuwse recreant die een uur of meer tijd investeert heeft hier dus een zeer grote kans de dieren te zien. Ook op andere locaties zoals bij de haven van Burghsluis, de haven van Kats en de Plompe toren kunnen ze meestal worden waargenomen.

De reden dat de bruinvissen vooral op deze plekken te zien zijn moet vooral gezocht worden in de aanwezigheid van de vissen (onder andere sprot, grondelachtigen en wijting) die door de bruinvissen worden gegeten. De aanwezigheid van vis op de hotspots heeft waarschijnlijk te maken met de waterdiepte.

Bruinvissen bij Zeelandbrug, Zierikzee (foto: W.J. Strietman)

De hotspots zijn allemaal geschikt om de dieren met het blote oog te kunnen waarnemen, maar met een verrekijker krijg je er natuurlijk toch een beter beeld van. Het spotten gaat beter op een bewolkte dag omdat het lichaam van de dieren dan beter afsteekt tegen de achtergrond. En vanaf begin juni is de kans om kalfjes te zien ook aanwezig. Dit is de enige plek in Nederland waar sinds een paar jaar kalfjes worden geboren.

Bron en kaartje: Stichting Rugvin
Foto: W.J. Strietman, Stichting Rugvin