Es, Wikipedia, GNU-licentie voor vrije documentatie

Noord-Nederland geplaagd door essentaksterfte

29-MEI-2012 - Door het mooie weer komt de es langzaam in het blad. Hierdoor is goed zichtbaar wat de gevolgen zijn van de essentaksterfte. Staatsbosbeheer maakt zich zorgen over de snelle opmars van deze schimmelziekte, die ook wel chalara fraxinea wordt genoemd.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Door het mooie weer komt de es langzaam in het blad. Hierdoor is goed zichtbaar wat de gevolgen zijn van de essentaksterfte. Staatsbosbeheer maakt zich zorgen over de snelle opmars van deze schimmelziekte, die ook wel chalara fraxinea wordt genoemd.

Schimmelziekte
Gezonde es (foto: Willow)Essentaksterfte wordt veroorzaakt door een agressieve schimmel. Deze vreet de essen aan, waardoor de bladeren niet meer uitkomen en de takken afsterven. Na een inspectieronde in Groningen blijkt dat een heel groot deel van de essen in dorpsbossen en langs wegen is aangetast. Ook in de Flevopolder is een deel van de essen ziek.

Oplossingen voor essentaksterfte
Op de korte termijn is er weinig te doen aan de essentaksterfte. Wel is veiligheid in de buurt van fiets- en wandelpaden een aandachtspunt. Staatsbosbeheer verwijdert de bomen op de plekken waar ze zo ziek zijn dat ze een gevaar kunnen vormen voor recreanten. Daarnaast onderzoekt Staatsbosbeheer samen met collega natuurorganisaties en het Bosschap wat er in de toekomst gedaan kan worden aan het tegengaan van essentaksterfte. In ieder geval kan het creëren van een meer gemengd bos op de langere termijn de gevoeligheid voor de aantasting verkleinen.

Bron: Staatsbosbeheer
Foto: Willow, Wikipedia, GNU-licentie voor vrije documentatie