hop www.ivnvechtplassen.org

Geslaagd broedgeval van zeldzame Hop in Nederland

Sovon Vogelonderzoek Nederland
10-AUG-2012 - De zeldzame Hop broedde dit jaar met succes in Noord-Limburg. Dat is, voor zover bekend, het eerste geslaagde broedgeval sinds 1995 van deze ravissante schoonheid. Zou het een terugkeer als broedvogel inluiden?

Bericht uitgegeven door Sovon Vogelonderzoek Nederland [land] op [publicatiedatum]

De zeldzame Hop broedde dit jaar met succes in Noord-Limburg. Dat is, voor zover bekend, het eerste geslaagde broedgeval sinds 1995 van deze ravissante schoonheid. Zou het een terugkeer als broedvogel inluiden?

Hop (foto: IVN Vecht & Plassengebied )

De Hop moet een eeuw geleden vooral in Twente, de Achterhoek, Noord-Brabant en Limburg een betrekkelijk normale verschijning zijn geweest. Hij stond in ieder geval bekend onder veelzeggende lokale namen als ‘Stinkhaan’ en ‘Drekhaan’ (een verwijzing naar het onfris ruikende nest) of ‘Hoephap’ (klanknabootsing van de roep). Toen al werd gesproken over achteruitgang, een proces dat decennia lang aanhield met een kleine onderbreking rond de jaren veertig en vijftig. Begin jaren zeventig viel het doek voor de Hop als jaarlijkse broedvogel.

Sindsdien vinden broedpogingen maar hoogst zelden plaats, de laatste die succesvol verliep was in 1995 in Noord-Brabant. De laatste jaren worden er echter weer af en toe roepende vogels gemeld, bijvoorbeeld in de Achterhoek. En dit jaar bleek de soort te nestelen in een natuurgebied in Noord-Limburg; tenminste één jong vloog uit.

Zou de fraaie Hop kunnen terugkeren als regelmatige broedvogel? Dat lijkt niet aannemelijk, want de aantallen nemen af in grote delen van zijn Europese verspreidingsgebied. Net als in Nederland het geval was, spelen verlies van nestgelegenheid en voedselbronnen een belangrijke rol.

Maar misschien is er ook wel reden tot enig optimisme. Door de klimaatopwarming rukken allerlei zuidelijke insecten op in onze richting. Zo zijn bepaalde libellen, vlinders en sprinkhanen binnen korte tijd heel normale bewoners van (delen van) het Nederlandse landschap geworden. Het zou fantastisch zijn als de Hop daarvan zou weten te profiteren.

Tekst: Fred Hustings, Sovon Vogelonderzoek Nederland
Foto: IVN Vecht & Plassengebied