goudglanzende schallebijter

Levend Zand zorgt opnieuw voor verrassingen

6-JUN-2012 - Afgelopen weekend organiseerde de Projectgroep Levend Zand voor het derde opeenvolgende jaar een biodiversiteitsweekend in Lommel-Werkplaatsen. Met 75 specialisten, medewerkers en gasten werd de stijgende lijn in het aantal deelnemers doorgezet. Door de slechte weersomstandig-heden op zondag kon de beschikbare tijd helaas niet volledig worden benut. Toch werden circa 180 uren veldwerk verricht, gespreid over 35 activiteiten. Die liepen uiteen van het vangen van nachtvlinders, via het scheppen naar waterorganismen tot het strepen van planten en traceren van Vleermuizen.

Bericht uitgegeven door projectgroep Levend Zand [land] op [publicatiedatum]

Afgelopen weekend organiseerde de Projectgroep Levend Zand voor het derde opeenvolgende jaar een biodiversiteitsweekend in Lommel-Werkplaatsen. Met 75 specialisten, medewerkers en gasten werd de stijgende lijn in het aantal deelnemers doorgezet. Door de slechte weersomstandigheden op zondag kon de beschikbare tijd helaas niet volledig worden benut. Toch werden circa 180 uren veldwerk verricht, gespreid over 35 activiteiten. Die liepen uiteen van het vangen van nachtvlinders, via het scheppen naar waterorganismen tot het strepen van planten en traceren van vleermuizen.

Voor het eerst werden niet alleen de droge biotopen van Lommel in het project betrokken. Onder het motto ‘Grenzeloze natuur op een helling’ vonden ook activiteiten plaats in de Molse gebieden Verkallen, De Maat en Den Diel. Hiermee wilde de organisatie aantonen dat met name de overgang van het Kempense plateau naar de Molse slenk tot een grote en gevarieerde biodiversiteit leidt. De al meer dan 1200 waarnemingen die op de portaalsite www.waarnemingen.be zijn samengebracht ondersteunen dat. De lijst zal de komende dagen en weken nog sterk groeien, omdat veel soorten nog op naam moeten worden gebracht.

De invasie van de Gevlekte Witsnuitlibel ging niet aan het Levend Zand-weekend voorbij (foto: Lex Peeters)
Liefst 28 gedetermineerde libellensoorten, waaronder Vroege glazenmaker, Beekrombout en Zuidelijke keizerlibel, onderstreepten het belang van de Molse regio voor deze familie. Dat werd nog eens versterkt door de vondst van drie soorten Witsnuitlibellen, waaronder de Gevlekte die momenteel een invasie beleeft in Vlaanderen.
Op één plek werd een populatie van Megarhyssa vagatoria gevonden, de sluipwesp die samen met zijn gastheer Reuzenhoutwesp in de grensregio aan een spectaculaire opmars bezig is. Ook van de pas vorig jaar ontdekte Paddestoelenmug werden twee nieuwe locaties aangetroffen.

Van de Goudglanzende schalebijter bleek een goede populatie aanwezig (foto: Lex Peeters)De keverspecialisten verheugden zich over de aantallen van de Kleine poppenrover, een natuurlijke vijand van de Eikenprocessierups. Ook van de zeldzame Goudglanzende schalebijter en Slakkenloopkever bleken goede populaties aanwezig. Een waarneming van de loopkever Oodes helopioides was verrassend evenals de vaststelling van een

grote kolonie Gewone mijnspinnen, die na plagwerkzaamheden was toegenomen van circa 40 naar minimaal 225 exemplaren.

Onder de Nachtvlindervangsten waren Zuidelijke tandvlinder, Zwartpuntvolgeling, Tandjesuil, Olijfkleurige boegsprietmot, Moerasmicro-uil en maar liefst 42 Rietluipaarden de meest opmerkelijke vondsten. In het Maat-reservaat werd de aanwezigheid van de Veenmol voor het eerst opgemerkt.

Veenhommel, Bergveldwesp en Zwarte Sachembij kwamen bovenaan de lijst van de angeldrager-specialisten en liefhebbers van zweefvliegen genoten van de Ingesnoerde waterzweefvlieg en de Grote grijze bladloper. Ook leuk was de zeldzame watermijt Limnochares aquatica, die op Grote Schaatsenrijders parasiteert.
De plantenliefhebbers tot slot, kwamen o.a. met Grote Wolfsklauw, Kleinste egelskop, Moerasvaren en Paarse schubwortel aan hun trekken.

Burgemeester Van Velthoven en de Lentevuurspin: door en voor de nieuwe generatie bij elkaar gebracht… (foto: Pieter Cox).Het evenement, waarvoor Projectgroep Levend Zand weer op ondersteuning van de Natuurpunt-afdelingen Noord-Limburg en Netebronnen kon rekenen, kende ook een officiëel moment. De Lommelse Burgemeester Peter van Velthoven, gedeputeerde Frank Smeets, Jan Stevens namens Provinciaal Natuurcentrum Het Groene Huis en Guido Winters namens ANB namen een verslag met de resultaten van de eerste twee edities in ontvangst. Aansluitend overhandigden enkele kinderen de burgemeester foto’s van de Lentevuurspin, de Gladde Slang, de Veldleeuwerik en de Kommavlinder en droegen daarmee symbolisch de verantwoordelijkheid over deze karakteristieke soorten aan hem over. “Zult u er alstublieft zuinig op zijn?”, klonk het wat verlegen. 

Tekst: Lex Peeters, projectgroep Levend Zand
Foto's: Lex Peeters en Pieter Cox