Huiszwaluw

Huiszwaluwen verdienen bescherming

Sovon Vogelonderzoek Nederland
15-MEI-2012 - Inmiddels zijn de eerste huiszwaluwen alweer enkele weken in ons land. De grote bulk stroomt de komende dagen ons land binnen. Met een beetje mazzel broeden ze bij u onder de nok van het huis. Niet iedereen is daar (helaas) blij mee, maar deze Rode Lijst-soort verdient toch alle bescherming en u kunt hem vrij eenvoudig een handje helpen.

Bericht uitgegeven door SOVON Vogelonderzoek Nederland op dinsdag 15 mei

Inmiddels zijn de eerste huiszwaluwen alweer enkele weken in ons land. De grote bulk stroomt de komende dagen ons land binnen. Met een beetje mazzel broeden ze bij u onder de nok van het huis. Niet iedereen is daar (helaas) blij mee, maar deze Rode Lijst-soort verdient toch alle bescherming en u kunt hem vrij eenvoudig een handje helpen.

U kent ze wel die vrolijk kwetterende huiszwaluwen. Zwart van boven, wit van onderen met een witte stuit. Deze typische zomervogel heeft net een lange terugreis vanuit Afrika achter de rug om hier te komen broeden en zijn jongen groot te brengen.

Huiszwaluw (foto: IVN Vecht en Plassengebied)

Huiszwaluwen zijn niet alleen mooie vogels, maar ook heel nuttig want ze vangen in de huiselijke omgeving vele duizenden muggen weg die als stapelvoedsel dienen voor de jongen.

Omdat huiszwaluwen, de naam zegt het al, altijd hun nest maken onder dakranden van huizen, zijn er ook mensen die niet zo gediend zijn van al die uitwerpselen die ze produceren. Sommige mensen steken zelfs de nest onder de dakrand af! Een veel vogelvriendelijkere oplossing is het bevestigen van een plank op ruime afstand van het nest, zodat de uitwerpselen daarop terecht komen en niet op de muren of ramen.
Een relatief kleine moeite, maar met een hoop plezier.

In 2007 is in ons land een project opgestart om de huiszwaluw een handje te helpen aan broedgelegenheid door het maken zogenaamde zwaluwtillen. De eerste ervaringen daarmee staan vermeld in een publicatie van Vogelbescherming.

Tekst: Harvey van Diek, SOVON Vogelonderzoek Nederland, met dank aan Will van Berkel
Foto: IVN Vecht & Plassengebied