Beekprik
bij bericht 27 april 2012

Beekprik maakt opmars in de Dommel

27-APR-2012 - ARCADIS heeft tijdens de voorjaarsmonitoring van vispassage de Hooydonkse Watermolen in Nuenen in het beheersgebied van Waterschap De Dommel een drietal beekprikken aangetroffen. De beekprikken wisten de vispassage te passeren en belandden in de fuik, die bovenstrooms geplaatst is. Een unieke vangst, aangezien de beekprik niet eerder zo ver stroomafwaarts is waargenomen.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

ARCADIS heeft tijdens de voorjaarsmonitoring van vispassage de Hooydonkse Watermolen in Nuenen in het beheersgebied van Waterschap De Dommel een drietal beekprikken aangetroffen. De beekprikken wisten de vispassage te passeren en belandden in de fuik, die bovenstrooms geplaatst is. Een unieke vangst, aangezien de beekprik niet eerder zo ver stroomafwaarts is waargenomen.

Beekprik (foto: Philip van de Ven)De beekprik komt in Brabant vooral voor in de Keersop. Dit is de enige populatie die de kanalisatie en verslechtering van de waterkwaliteit in de jaren ‘50 tot ‘80 overleefd heeft. Maar de laatste jaren lijkt de beekprik bezig met een opmars in rivier de Dommel. Werd de vissoort tijdens een visstand onderzoek in het voorjaar van 2011 nog aangetroffen nabij knooppunt De Hogt, ten zuiden van Eindhoven, dit voorjaar werden er tijdens onderzoek door ARCADIS, ten behoeve van de werking van de vispassage bij de Hooydonkse Molen, 3 volwassen beekprikken aangetroffen. Dit is maar liefst 15 kilometer benedenstrooms van de plek waar ze in 2011 gevangen zijn.

De beekprikken hebben tot nu toe bekende paaiplekken in de Dommel bij Veldhoven, Keersop en Beekloop. Het is dan ook een grote verassing om de beekprikken zo ver benedenstrooms Eindhoven nog aan te treffen. Zijn er toch nog geschikte paaiplekken voor de beekprik nabij de Hooydonksche molen of ondernamen deze volwassen dieren hun trek door Eindhoven naar de bekende paaiplekken? Dit blijft nog een raadsel…

Beekprikken in Noord-Brabant (figuur: Waterschap De Dommel en ARCADIS)

Het is in ieder geval een bijzondere waarneming, die de suggestie wekt dat de beekprik bezig is aan de uitbreiding van zijn leefgebied. Het lijkt er op dat de herstelwerkzaamheden die Waterschap De Dommel in de Dommel uitvoert zijn vruchten beginnen af te werpen. ARCADIS gaat door met de monitoring van de vispassage tot half mei dit jaar.

De kans op herkolonisatie van andere stroomgebieden waar de soort in de vorige eeuw is uitgestorven is klein, omdat deze voor de beekprik onbereikbaar zijn. RAVON verkent daarom dit jaar in opdracht van de provincie Noord-Brabant de mogelijkheden om de beekprik elders in Brabant te herintroduceren.

Tekst: Mark Scheepens, Waterschap De Dommel; Wilco de Bruijne, Mark van Heukelum, Phillip van de Ven, ARCADIS; Frank Spikmans, RAVON
Foto: Philip van de Ven
Figuur: Waterschap de Dommel / ARCADIS