Grutto met kleurring

Nog elk jaar minder grutto’s in Nederland

Vogelbescherming Nederland
8-JUN-2012 - De grutto gaat nog steeds met gemiddeld vijf procent per jaar achteruit in Nederland. Vogelbescherming maakt zich grote zorgen over deze voortdurende achteruitgang omdat Nederland voor deze soort een sleutelrol vervult in Europa. Dankzij tellingen weten we nu dat in 2011 maar de helft van het benodigde aantal jongen vliegvlug is geworden.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland [land] op [publicatiedatum]

De grutto gaat nog steeds met gemiddeld vijf procent per jaar achteruit in Nederland. Vogelbescherming maakt zich grote zorgen over deze voortdurende achteruitgang omdat Nederland voor deze soort een sleutelrol vervult in Europa. Dankzij tellingen weten we nu dat in 2011 maar de helft van het benodigde aantal jongen vliegvlug is geworden.

Grutto (foto: Jouke Altenburg)Nieuw onderzoek
In 2011 is voor het eerst het totaal aantal jonge grutto's in Nederland geschat. In mei en juni werden onder coördinatie van de Rijksuniversiteit Groningen bijna 200 jonge grutto’s van individuele kleurringcombinaties voorzien, zowel door professionals van de RUG als door vrijwillige vogelringers. Vervolgens werden tussen half juni en half augustus door enkele tientallen vrijwilligers op 40 verzamelplaatsen bijna 1.500 jongen op kleurringen gecontroleerd.

Favoriete plekken
De grootste aantallen jongen werden aangetroffen bij IJdoorn, Zeevang, Eempolder, Waverhoek, Vreugderijkerwaard, Engewormer, Ezumakeeg, De Rijp en de Kop van Noord-Holland.

Tegenvallende aantallen
Vervolgens werd via twee statistische methodes een schatting van het totale aantal gruttojongen gemaakt. Deze kwam uit op 6.500, terwijl er, uitgaande van een populatie van 44.000 paren, circa 13.000 jongen nodig waren om verdere achteruitgang te voorkomen.

Grutto met kleurring (foto: Jouke Altenburg)
Kwaliteitsstap noodzakelijk
Deze uitkomst is voor Vogelbescherming weer een aanwijzing dat het weidevogelbeheer in Nederland snel een flinke kwaliteitsstap moet maken. Want als het aantal jongen niet toeneemt, zal de soort achteruit blijven gaan.

Tekst: Gerrit Gerritsen, Vogelbescherming Nederland
Foto's: Jouke Altenburg, Vogelbescherming Nederland