boommarter ROLLIN VERLINDE

Nachtelijke escapades boommarter gefilmd

22-JUN-2012 - Op een natuurterrein in het Vechtplassengebied legden vrijwilligers van Marterwerkgroep Gooi en Vechtstreek de nachtelijke escapades van een boommarter vast. Bekijk de fascinerende beelden.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Op een natuurterrein in het Vechtplassengebied legden vrijwilligers van Marterwerkgroep Gooi en Vechtstreek de nachtelijke escapades van een boommarter vast. Bekijk de fascinerende beelden.

Boommarter (foto: Rollin Verlinde)De boommarters worden naar de camera gelokt met aas. Ze zijn dol op bokking en pindakaas! Het leverde prachtige beelden op van boommarters die zich in allerlei bochten wringen om het aas los te krijgen. En als ze zich oprichten om het aas te pakken kunnen lengte en eventueel geslacht bepaald worden. En niet alleen boommarters kwamen op het lekkers af, maar ook andere dieren zoals vos, das en ree.

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.
Nachtelijke escapades van de boommarter (film: Marterwerkgroep Gooi en Vechtstreek)

Boommarter in Nederland
De boommarter is in Nederland een bedreigd zoogdier. Hij komt vooral voor in het midden en oosten van het land op de hoge gronden met oude dikke bomen. Maar de laatste jaren blijkt deze marter zich ook in de lagere, nattere delen van Nederland te vestigen, zoals De Wieden. Men vermoedde dat de boommarter ook in de oostelijke Vechtplassen neergestreken is, gezien de verkeersslachtoffers die er gevonden zijn.

Jonge boommarter
Vanaf 2010 doen vrijwilligers van Marterwerkgroep Gooi en Vechtstreek in een aantal natuurgebieden van Natuurmonumenten onderzoek naar de boommarter. In 2010 werden 12 tot 16 boommarters aangetroffen. En in 2011 werd zelfs een jong dier gesignaleerd. Dit geeft aan dat het Vechtplassengebied een prima leefgebied is voor de boommarter om zich voort te planten.

Bron: Natuurmonumenten
Foto: Rollin Verlinde
Film: Marterwerkgroep Gooi en Vechtstreek