Matingerveld, Roeland Vermeulen

Met de omgeving plannen maken in Mantingerveld

FREE Nature
19-APR-2012 - Moderne natuurontwikkeling vindt plaats in overleg met de omgeving. Een succesvolle formule, zo bleek in de natuurgebieden Mantingerveld, Mantingerbos en –weiden. Vele avonden samen schetsen, tekenen en praten zorgden afgelopen jaar voor een groot draagvlak voor de nieuwe natuurvisie voor de komende 20 jaar. Het eindverslag is nu beschikbaar.

Bericht uitgegeven door FREE Nature [land] op [publicatiedatum]

Moderne natuurontwikkeling vindt plaats in overleg met de omgeving. Een succesvolle formule, zo bleek in de natuurgebieden Mantingerveld, Mantingerbos en –weiden. Vele avonden samen schetsen, tekenen en praten zorgden afgelopen jaar voor een groot draagvlak voor de nieuwe natuurvisie voor de komende 20 jaar. Het eindverslag is nu beschikbaar.

Het jaar 2011 stond voor de dorpen Balinge, Mantinge, Nieuw Balinge en Garminge samen met Natuurmonumenten in het teken van het opstellen van een nieuwe natuurvisie. Door dit gezamenlijk op te pakken ontstond een mooi verhaal voor de lange termijn. FREE Nature en bureau Noordtij begeleidden dit proces.

Mantingerveld (foto: Roeland Vermeulen)

Waar vooraf veel scepsis was of de wensen van de bevolking wel zouden aansluiten bij die van de beheerder is er inmiddels een goede band tussen beiden ontstaan. Verschillende belangen bleken elkaar ineens goed aan te vullen. Een dorpsommetje of het toegankelijk blijven van een oude zandweg staan grootschalige natuurontwikkeling ineens niet meer in de weg. Men snapt heel goed dat bijvoorbeeld Natura 2000 beperkingen met zich meebrengt, maar ziet ook graag dat het landschap voor de lokale bevolking beleefbaar blijft. Deze nieuwe toekomstvisie zorgt er nu voor dat enerzijds de historie van het gebied zichtbaar blijft en anderzijds de natuur weer de ruimte krijgt zichzelf te vormen.

Modern natuurbeheer gaat niet alleen over mooie plannen voor plantjes en beestjes. De gebruikers van een gebied zijn net zo belangrijk. Hierdoor is een duurzame toekomstbestendige visie ontstaan.De gebieden Mantingerveld, Mantingerbos en –weiden zijn in het beheer van Natuurmonumenten, de visie kijkt echter over haar grenzen naar de relatie met omliggen natuurgebieden en privégronden, om elkaar samen te versterken. Kijk voor de gehele toekomstvisie op de website van FREE Nature.

Tekst en foto: Roeland Vermeulen, FREE Nature