Recordaantal citroenvlinders gemeld

De Vlinderstichting
30-JUL-2012 - Het is erg slecht gesteld met de vlinders. Er vliegen veel minder dan normaal in deze tijd van het jaar. Een paar weken geleden was het weer nog de oorzaak, maar ook tijdens de afgelopen mooie dagen was het aantal vlinders heel matig. Alleen de citroenvlinder lijkt een prima jaar te hebben: afgelopen week bereikte het aantal waarnemingen zelfs een recordhoogte.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting [land] op [publicatiedatum]

Het is erg slecht gesteld met de vlinders. Er vliegen veel minder dan normaal in deze tijd van het jaar. Een paar weken geleden was het weer nog de oorzaak, maar ook tijdens de afgelopen mooie dagen was het aantal vlinders heel matig. Alleen de citroenvlinder lijkt een prima jaar te hebben: afgelopen week bereikte het aantal waarnemingen zelfs een recordhoogte.

Citroenvlinder (foto: Kars Veling)Vorige week vlogen er ineens veel citroenvlinders rond. Dat zijn we niet meer gewend van de laatste jaren. In het voorjaar vliegen er nog wel citroenvlinders, maar in de zomer worden er de laatste jaren maar weinig gemeld. Het Landelijk Meetnet Vlinders geeft meer duidelijkheid. Eigenlijk is de citroenvlinder een heel algemene soort. Dat wil zeggen: je kunt hem in het hele land tegenkomen. Alleen waren de aantallen de laatste jaren erg laag geworden. De grafiek hieronder toont het gemiddelde aantal per telling in de eerste vijf jaren van het meetnet (blauwe lijn, 1990-1994) en de laatste vijf jaren van het meetnet (rode lijn, 2007-2011). De rode lijn ligt veel lager dan de blauwe, ruwweg op de helft. Er worden de laatste jaren dus veel minder citroenvlinders geteld dan vijftien jaar eerder. De groene lijn voor 2012 lijkt mee te doen aan de lage aantallen, tot deze week. Ineens worden overal citroenvlinders gemeld en het aantal schiet deze week al naar een recordhoogte. Een oorzaak is moeilijk te geven, maar er zijn een aantal mogelijkheden.

Bron: Landelijk Meetnet Vlinders

Citroenvlinder (foto: Chris van Swaay)Het vochtige voorjaar kan tot een betere kwaliteit van de voedselplant (sporkehout) geleid hebben. Het zou ook kunnen dat er een invasie citroenvlinders uit het buitenland aan de gang is. Eigenlijk hebben we geen idee of dit wel eens is gebeurd of zou kunnen: de citroenvlinder is een soort die nu eenmaal overal voorkomt waardoor een trekbeweging niet opvalt. Denk aan de rouwmantel invasies uit 1995 en 2006: die vielen in de oorsprongslanden helemaal niet op, omdat daar overal rouwmantels zitten. Toen ze hier kwamen bleek pas dat het een migratiegolf was. Er zijn vast nog meer mogelijke verklaringen. Hoewel het komende week minder goed weer schijnt te worden, raden we u toch aan vooral goed op te letten. Ga naar buiten en kijk of u veel citroenvlinders te zien krijgt. Als u uw waarnemingen doorgeeft op telmee.nl of waarneming.nl, kunnen we in de loop van het jaar kijken of er meer duidelijk is over de oorzaak van dit recordaantal citroenvlinders.

Het Landelijk Meetnet Vlinders is een samenwerkingsproject van De Vlinderstichting en het CBS, in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), in opdracht van het Ministerie van EL&I. Dankzij dit meetnet kunnen we de ontwikkelingen in de vlinderstand nauwgezet volgen. Alle hulp en medewerking is welkom. Wilt u meedoen, dan kunt u zich aanmelden bij De Vlinderstichting.

Tekst en foto's: Chris van Swaay en Kars Veling, De Vlinderstichting
Grafiek: Landelijk Meetnet Vlinders