Heikikker (links) en bruine kikker (rechts)

Herken de kikker

Stichting RAVON
2-MEI-2012 - Bruine kikker of heikikker, het blijft veel natuurwaarnemers in verwarring brengen, getuige het toenemende aantal determinatievragen dat de helpdesk van RAVON de laatste weken heeft ontvangen. De bruine kikker is samen met de heikikker de eerste kikker die in het voorjaar aan voortplanting begint. Vooral in de gebieden waar bruine kikkers en heikikkers naast elkaar voorkomen gaat de determinatie vaak mis. Daarom heeft RAVON een herkenningskaart ontwikkeld om te helpen bij de determinatie van deze soorten.

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON [land] op [publicatiedatum]

Bruine kikker of heikikker, het blijft veel natuurwaarnemers in verwarring brengen, getuige het toenemende aantal determinatievragen dat de helpdesk van RAVON de laatste weken heeft ontvangen. De bruine kikker is samen met de heikikker de eerste kikker die in het voorjaar aan voortplanting begint. Vooral in de gebieden waar bruine kikkers en heikikkers naast elkaar voorkomen gaat de determinatie vaak mis. Daarom heeft RAVON een herkenningskaart ontwikkeld om te helpen bij de determinatie van deze soorten.

Verspreiding
De heikikker kent zijn grootste verspreiding in de hoger gelegen delen van het land, vooral in vochtige heidegebieden en in hoog- en laagveengebieden. Vocht- en veenvorming en vooral relatief voedselarme omstandigheden zijn belangrijke elementen van zijn biotoop. Maar hij wordt ook wel aangetroffen in vochtige schraalgraslanden, duinvalleien, bosranden, langs meren en rivieren en in komkleigebieden. De aanwezigheid van laag struweel en hoge kruidige gewassen is hier van belang. Dit zijn veelal gebieden waar de bruine kikker ook voorkomt.

Heikikker (links) en bruine kikker (rechts) (foto: Annemarie van Diepenbeek)
Herkenningskaart heikikker vs bruine kikker (afbeelding: RAVON)De bruine kikker komt voor in tal van watertypen, mits deze zonbeschenen, ondiepe oeverzones bevatten. Deze oeverzones zijn belangrijk voor de voortplanting. De bruine kikker kan worden aangetroffen tot in stedelijke gebieden en behoort tot de meest algemeen voorkomende amfibieënsoorten in Nederland. Voor een goed landbiotoop is de aanwezigheid van bosjes en ruigten in een kleinschalig landschap van groot belang.

Herkenningskaart
Om de waarnemers te helpen bij het onderscheiden van deze twee soorten is een herkenningskaart gemaakt die u kunt downloaden. Heeft u ook een determinatievraag? Stel hem hier.

Tekst: Arnold van Rijsewijk en Kris Joosten, RAVON
Foto: Annemarie van Diepenbeek, RAVON
Herkenningskaart: RAVON