Achteruitgang vlinders gestopt?

De Vlinderstichting
9-OKT-2013 - Rode Lijsten zijn een belangrijke aanwijzing voor de biodiversiteit: hoe goed of slecht gaat het? Het Centraal Bureau voor de Statistiek ontwikkelde een indicator die de lengte van de Rode Lijsten volgt. En daaruit blijkt dat de achteruitgang van de bedreigde vlinders lijkt te zijn gestopt.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting [land] op [publicatiedatum]

De achteruitgang van de bedreigde vlinders lijkt te zijn gestopt. Dit blijkt uit de indicator die het CBS heeft ontwikkeld om de lengte van Rode Lijsten te volgen. Deze lijsten zijn een belangrijke aanwijzing voor de biodiversiteit: hoe goed of slecht gaat het? 

Situatie voor spiegeldikkopje is verslechterd (foto: Kars Veling)De indicator die het Centraal Bureau voor de Statistiek ontwikkelde, volgt de lengte van de Rode Lijsten. Het Ministerie van Economische Zaken heeft deze indicator opgenomen in de rijksbegroting als meetlat voor de stand van de biodiversiteit in ons land. Eén van de soortgroepen in deze indicator zijn de dagvlinders. Tussen 1995 en 2006 steeg de indicator: er stonden steeds meer soorten op de lijst en dat betekent dat het steeds slechter ging met de dagvlinders. Eigenlijk waren dit de naweeën van de enorme achteruitgang in de jaren zestig en zeventig, toen ons land geheel op de schop ging en veel vlinders gedwongen werden zich terug te trekken in natuurgebieden. Sinds 2006 lijkt de situatie voor de bedreigde soorten gestabiliseerd. Slechts zeven vlinders zijn van bedreigingsstatus veranderd.

Klaverblauwtje, terug in Nederland (foto: Chris van Swaay)Het klaverblauwtje bijvoorbeeld kwam terug als standvlinder, maar het spiegeldikkopje verdween uit de provincie Gelderland en is nu ernstiger bedreigd dan voorheen. Voor de meeste soorten veranderde er weinig en netto veranderde de Rode Lijst-indicator voor dagvlinders nauwelijks ten opzichte van 2006. De achteruitgang van de vlinderdiversiteit lijkt gestopt. Titia Wolterbeek, directeur van De Vlinderstichting: “De Vlinderstichting is voorzichtig positief over deze cijfers. Maar plaatst ook de kanttekening dat de afgeremde afname wel eens te wijten zou kunnen zijn aan het feit dat de bodem bereikt is en het dus nauwelijks slechter kan gaan. We moeten ons realiseren dat veel vlinders zich nog steeds in de gevarenzone bevinden. Mede om die reden startte De Vlinderstichting het programma Tien voor twaalf, om de ergst bedreigde soorten te helpen. We zijn er nog niet, maar hopelijk is deze ontwikkeling het begin van betere tijden voor onze vlinders!”

De veranderingen in de bedreiging van soorten zijn afgeleid uit de populatietrends van het Landelijk Meetnet Vlinders en uit veranderingen op basis van alle beschikbare verspreidingsgegevens. Om deze laatste te kunnen analyseren heeft het CBS nieuwe statistische methoden toegepast om betrouwbaarder trends te kunnen bepalen.

Tekst & foto’s: Chris van Swaay & Kars Veling, De Vlinderstichting